KONKURS PLASTYCZNY

 

 „JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY” klasy I – III,
„ŚW. JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ RODZINY” klasy V – VII

Konkurs ten jest wyjątkowy, gdyż odbywa się z okazji 100. rocznicy urodzin papieża. Celem tego ważnego przedsięwzięcia jest pielęgnowanie pamięci o Ojcu Św. w naszych rodzinach oraz wychowanie dzieci w duchu wartości głoszonych przez św. Jana Pawła II. Przybliżenie dzieciom postaci Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin papieża. Rozwijanie inwencji twórczej oraz kreatywności dzieci, kształtowanie wrażliwości artystycznej i estetycznej. Wyróżnionym i pozostałym uczestnikom gratulujemy! Wszystkie prace są piękne. 

„JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY”

Wyróżniono prace: Huberta Kołodzieja, Ewy Dorczak, Wiktora Nowaka, Magdaleny Kuczaj, Jakuba Grabca.

„ŚW. JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ RODZINY”

Wyróżnieni uczniowie z klasy V: Amelia Flig, Ewa Murzyn, Tomasz Tromiczak, Emil Halama.

Wyróżnieni uczniowie z klasy VI: Zuzanna Luberda, Anita Smoter, Bartłomiej Tromiczak, Artur Zapała, Dawid Jarosz, Angelika Luźniak, Martyna Kuczaj.

Wyróżnieni uczniowie z klasy VII: Mateusz Flig, Anna Majerczyk, Weronika Klimek, Martyna Weglarz, Anna Czesyk, Roksana Flig.

Mariola Mamala
Mirosława Jarosz

GALERIA ZDJĘĆ: „JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY”

GALERIA ZDJĘĆ: „ŚW. JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ RODZINY”

Przejdź do treści