Bezpiecznie w sieci? Możesz mieć na to wpływ!

Dnia 04. 04.2017 uczniowie klas IV i VI spotkali się z przedstawicielką Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej  młodszą aspirant panią Małgorzatą  Wojtas.  Było to działanie prewencyjne związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Podczas prezentacji funkcjonariuszka pokazała, jak niebezpieczne może stać się nieumiejętne korzystanie z Internetu. Przestrzegała, że obdarzenie zaufaniem osób poznanych w sieci może przynieść  bardzo negatywne skutki. Zalecała  również, aby być bardzo ostrożnym w kontaktach z osobami nieznajomymi. Prosiła też o niezwłoczne powiadomienie rodziców czy też nauczycieli o wszelkich próbach nawiązywania kontaktu przez osoby, które chciałyby wykorzystać ufność młodego człowieka. Policjantka uwrażliwiła odbiorców na zgubne skutki ujawniania swoich danych w sieci i udostępnianiem zdjęć oraz informacji dotyczących życia osobistego i towarzyskiego, a także przestrzegła przed zawieraniem znajomości i spotykaniem się z nowo poznanymi przez Internet osobami bez poinformowania o tym kogoś zaufanego. Przestrogą dla młodych powinno być również wrzucanie do sieci zdjęć i filmików dotyczących znajomych i kolegów czy koleżanek dla tzw. żartu. Skutki  takich  zachowań  mogą mieć tragiczny finał. Innym zagadnieniem było właściwe zabezpieczenie swojego komputera, stosowanie odpowiednich haseł czy korzystanie z własnego profilu. Pomimo różnych zabiegów i próby zmiany tożsamości, nikt z nas nie jest w sieci anonimowy.

Agata Florek

GALERIA ZDJĘĆ

Przejdź do treści