Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca o godzinie 8:00  odprawiona została  przez księdza proboszcza i księdza katechetę msza św. na zakończenie roku szkolnego. Po niej ,w sali gimnastycznej , odbyła się uroczysta akademia, którą przygotowali uczniowie klasy VI . Był to występ „ na wesoło”. Uczniowie zaprezentowali humorystyczne scenki, tematycznie wiązane z życiem szkoły. Potem nastąpiło to, na co najbardziej czekali uczniowie i licznie zgromadzeni rodzice –  świadectwa , dyplomy, nagrody. Najlepsi odebrali je w czasie uroczystości z rąk pani dyrektor Krystyny Masłowiec. Pozostali z rąk wychowawców w salach lekcyjnych. Pani dyrektor podziękowała  też rodzicom , którzy angażowali się w działania na rzecz  szkoły i   wręczyła im dyplomy. Słowa  podziękowania za pracę w naszej szkole zostały także skierowane  do nauczyciela wychowania fizycznego   pana Macieja  Potaczka  i pani pedagog Jadwigi Borowieckiej. Niestety to ostatnie nasze spotkanie, ponieważ pan Maciek  i pani Jadzia od września nie będą już uczyć w  Łętowem. Na zakończenie spotkania dyrekcja i nauczyciele  otrzymali bukiety kwiatów od uczniów i wyrazy wdzięczności za całoroczną pracę wychowawczą i dydaktyczną.

I wreszcie nadszedł najbardziej wyczekiwany moment: WAKACJE !!!!

Życzymy wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku ! Wracajcie do szkoły wypoczęci i z uśmiechem na twarzy!

                                                                                                                                                                                    Agata Florek

GALERIA ZDJĘĆ

Przejdź do treści