Policjanci z wizytą w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem

W naszej szkole szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Na początku każdego roku szkolnego dzieci klas pierwszych poznają drogę do i ze szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które informują,  jak należy zachowywać się w pobliżu ulicy. W ramach edukacji w tym kierunku w dniu 5 października 2017 roku gościliśmy w Szkole Podstawowej funkcjonariuszy Policji.

Panowie przygotowali zarówno dla tych najmłodszych, jak i dla tych nieco starszych uczniów pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Temat ten jest bardzo aktualny, ze względu przede wszystkim na to, że jesień to niestety taka pora roku, która sprzyja wypadkom na drodze. Policjanci kładli nacisk zwłaszcza na to, aby być widocznym na drodze i oczywiście przestrzegać prawa ruchu drogowego. Omówili zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły, bezpiecznego przechodzenia przez ulicę, prawidłowego zachowania się podczas jazdy rowerem, bezpiecznego zachowania w czasie oczekiwania na autobus szkolny, jak również zachowania ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Przypomnieli również o korzyściach wynikających z noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze. Podkreślali cały czas to, że odblaski poprawiają widoczność pieszych, dzięki czemu kierowca zyskuje więcej czasu na bezpieczne ominięcie poruszającego się poboczem. Panowie zaznaczali, że ważne jest ich umieszczenie na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców. Zwrócili uwagę na to, że jednak najodpowiedniejszym miejscem lokalizacji odblasków są nogi, a nawet buty, ponieważ „są one w ruchu” i cały czas widoczne. Pamiętajmy, że koszty elementów odblaskowych są niskie, natomiast konsekwencje i koszty leczenia ofiar wypadków są zdecydowanie wyższe i nieraz niestety wypadki spowodowane słabą widocznością pieszego kończą się tragicznie.

Panowie Policjanci omówili również zagadnienia dotyczące zagrożeń wynikających z nierozważnego korzystania z Internetu. Zwrócili uwagę na zagrożenia wynikające z kontaktów z osobami poznanymi w sieci oraz zjawisko cyberprzemocy. Przypomnieli uczniom, że nie wolno szydzić i obrażać kogoś za pośrednictwem komputera i telefonu komórkowego oraz że bez zgody osób zainteresowanych nie można też publikować zdjęć czy filmów w Internecie.

Ogromnym zainteresowaniem podczas spotkania z Panami Policjantami cieszyły się wśród dzieci opowiadania o codziennej pracy Policji. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu. Chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań. Prowadzący udzielali wyczerpujących odpowiedzi. Uczniów szczególnie ciekawiło, jak zostać policjantem oraz kiedy można otrzymać kartę rowerową i prawo jazdy. Dzieci były również zaintrygowane wiadomościami o podstawowych akcesoriach policjanta – kamizelce kuloodpornej, kajdankach, pałce policyjnej, a nawet broni i paralizatorze. Uczniowie również odpowiadali na zadawane pytania przez Policjantów pytania, wykazali się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawali liczne przykłady niewłaściwego zachowania się.

Spotkanie było interesujące i pouczające, a przekazana wiedza teoretyczna z pewnością znajdzie  zastosowanie w praktyce. Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

Władysława Kozyra

GALERIA ZDJĘĆ: WIZYTA POLICJANTÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Przejdź do treści