Ślubowanie pierwszoklasistów

„Ślubowania nadszedł czas, będzie uczniem każdy z nas”

 

        29 października w naszej  szkole odbyła się uroczystość pasowania dzieci na uczniów klasy I. Blasku, powagi i świetności dodali jej zaproszeni goście -Wójt Gminy Mszana Dolna pan Bolesław Żaba, Radny Gminy pan Krzysztof Niedojad, ksiądz katecheta Grzegorz Dulęba, niezawodni rodzice uczniów klasy I oraz pani dyrektor szkoły Genowefa Hornik wraz z nauczycielami i dziećmi klas młodszych. Aby zdobyć zaszczytne miano ucznia Szkoły Podstawowej w Łętowem dzieci wzięły udział w turnieju wiedzy i umiejętności. W czasie jego trwania wszyscy z uwagą słuchali prezentowanych piosenek, wierszy i inscenizacji nagradzając brawami występy dzieci. Po uroczystym ślubowaniu na sztandar szkoły pani dyrektor dokonała pasowania kandydatów na uczniów. Następnie pan Bolesław Żaba wręczył dzieciom pamiątkowe dyplomy i piękny album współczesnego malarstwa dla biblioteki szkolnej. Wszyscy złożyli dzieciom życzenia i obdarowali słodkimi upominkami. W dowód wdzięczności pierwszaki wręczyły kwiaty gościom i nauczycielom. Podziękowali również swoim rodzicom obdarowując ich serduszkami i mocnymi uściskami.

       Na zakończenie uroczystości rodzice przygotowali słodki poczęstunek.

Mirosława Jarosz

GALERIA ZDJĘĆ: ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

Przejdź do treści