Wizyta przedstawicieli straży i ewakuacja szkoły

Próbna ewakuacja szkoły

       Dnia 8 listopada 2018 r.  w Szkole Podstawowej w Łętowem odbyła się próbna ewakuacja z udziałem przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łętowem. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów oraz pracowników naszej szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. O godzinie 9.00, po usłyszeniu sygnału alarmowego, dyrekcja, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie oraz nauczyciele udali się drogą ewakuacyjną na boisko szkolne. Po sprawdzeniu budynku należy podkreślić fakt, że uczniowie bez paniki lecz z dużym zdyscyplinowaniem wykonali zadanie próbnej ewakuacji. Łącznie ewakuowano: 141 osób w tym uczniów, nauczycieli i  pracowników administracyjno-obsługowych, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły oznaczony drogami ewakuacyjnymi. Prowadząca ewakuację – p. Małgorzata Kuziel złożyła meldunek dowódcy PSP st. kapt. Tomaszowi Kapturowi, który przeprowadził pogadankę o bezpieczeństwie i zagrożeniach jakie napotykamy w codziennym życiu, następnie uczniowie przedszkola i klas młodszych udali się do samochodów strażackich, gdzie mogli wejść i posiedzieć w samochodach, a także oglądać sprzęt i zadawać wiele pytań.

Małgorzata Kuziel

GALERIA ZDJĘĆ: PRZEDSTAWICIELE STRAŻY I EWAKUACJA SZKOŁY

Przejdź do treści