„Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność…”

Dzień Matki

Dzień 26 maja – Święto Matki – to jedno z najpiękniejszych, a z pewnością, najbardziej osobiste święto w roku. Matka – to synonim miłości i dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia, przywiązania, przyjaźni i wiary w to wszystko, co piękne i szlachetne. W tym dniu wszystkie mamy obdarzane są szczególnymi dowodami miłości. Również uczniowie naszej szkoły nie zapomnieli o swoich mamach, a swoją szczególną wdzięczność wyrazili we wtorek 28 maja, gdy mamy, odpowiadając na zaproszenie dzieci, pojawiły się w szkole.

 Józef Ignacy Kraszewski napisał: „Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza, odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska.”

Aby całym sercem podziękować swoim mamom za ten ogromny dar, cała społeczność szkolna przygotowała specjalny program artystyczny. Uczniowie i dzieci z oddziału przedszkolnego śpiewali, tańczyli, recytowali, zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie w przedstawieniu, a zdolności muzyczne prezentując wspaniałą grę na różnych instrumentach. Niezwykle ciekawy był też pokaz tańca w wykonaniu dziewcząt z grupy tanecznej.

Dzieci składały piękne życzenia swoim mamom, wręczając własnoręcznie przygotowane upominki. Szczery uścisk był wyrazem  ich głębokiej miłości i podziękowania. Mamy oglądały występy z uśmiechem, ale czasem i z łezką wzruszenia. Były dumne ze swoich pociech.  Ich zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie tej uroczystości nagrodziły gromkimi brawami.

Agata Florek

GALERIA ZDJĘĆ: DZIEŃ MAMY

I GMINNY KONKURS WIEDZY O GMINIE MSZANA DOLNA

21 maja 2019 r. odbył się organizowany przez naszą szkołę I Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Mszana Dolna pod hasłem „Odkrywamy naszą zagórzańską gminę”. Jego pomysłodawczynią i inicjatorką jest pani Genowefa Hornik – Dyrektor naszej szkoły.  Został on objęty honorowym patronatem  Wójta Gminy Mszana Dolna,  pana Bolesława Żaby.

Do konkursu zgłosiło się sześć szkół z terenu naszej gminy. Uczniowie, tworzący dwuosobowe drużyny, przybyli  wraz ze swymi opiekunami.

Swoją obecnością zaszczycili nas też zaproszeni goście: pan wójt Bolesław Żaba, pan Piotr Lulek, ksiądz proboszcz Jan Potoplak, pan radny wsi Łętowe Krzysztof Niedojad, pan sołtys Kazimierz Pajdo,  sponsorzy i dyrektorzy szkół.

Nad prawidłowością i przebiegiem wszystkich etapów czuwała komisja, której przewodniczył regionalista i miłośnik ziemi zagórzańskiej – pan Piotr Lulek.

Konkurs wzbudzał wiele pozytywnych emocji wśród uczniów biorących udział w konkursie sprawdzającym znajomość słownictwa gwarowego, wiedzę geograficzno-przyrodniczą o naszym regionie oraz znajomość najważniejszych zabytków i atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie Gminy Mszana Dolna.

Laureatami zostali:

I miejsceMateusz Flig i Marcelin Trybus SP w Łętowem, opiekun – Mirosława Jarosz

II miejsce Magdalena Kościelniak i Anna Pankiewicz ZPO w Rabie Niżnej, opiekun – Grażyna Szlaga

III miejsceZofia Bieniek i Aleksandra Rapacz SP nr 1 w Mszanie Górnej, opiekun Marta Chudzikiewicz – Kubies

Konkurs urozmaiciły występy artystyczne uczniów naszej szkoły. Na scenie zaprezentowali się „Mali Łętowianie”. Zespół regionalny, pod kierownictwem pani Karoliny Dziadoń, przedstawił scenkę o początkach nauczania w naszym regionie, tańce – m. in.  krzyżak, kogucik oraz  związane z naszym regionem piosenki. Wystąpili również: „Łętowska harmonia” – to nasz zespół akordeonistów oraz zespół muzyczno – wokalny z piosenką „Hej, tam po górach”.

Konkurs nie odbyłby się bez nagród i sponsorów. Głównymi sponsorami nagród dla uczestników konkursu byli: Wójt Gminy Mszana Dolna pan Bolesław Żaba, Sołectwo Łętowe,  państwo Małgorzata i Adam Dudzikowie, państwo Beata i Adam Kubikowie, państwo Stanisława i Edward Kołodziejczykowie, państwo Anna i Grzegorz Kołodziejowie, państwo Monika i Piotr Kołodziejowie, państwo Anna i Janusz Myszowie, pani Maria Niedojad, państwo Monika i Janusz Potońcowie, państwo Edyta i Grzegorz Tromiczakowie oraz państwo Teresa i Paweł Trybusowie.

Nasze spotkanie było także okazją do złożenia  podziękowań Panu Kazimierzowi Pajdo, który kończy swą kadencję sołtysa wsi Łętowe. Dyrektor naszej szkoły – pani Genowefa Hornik wyraziła swą wdzięczność za okazywaną szkole przychylność, wsparcie i pomoc, uczniowie zadedykowali wiersz „Nasz sołtys” oraz życzenia „Wszystkiego, dobrego życzymy, życzymy”.

Organizatorzy imprezy oraz jury – gratulują uczestnikom konkursu i ich opiekunom, dziękując jednocześnie wszystkim, za ogromny wkład w realizację konkursu i przyczynienie się do sukcesu organizacyjnego całej społeczności szkolnej. Liczymy na dalszą współpracę. Do zobaczenia za rok!

Agata Florek

GALERIA ZDJĘĆ: „ODKRYWAMY NASZĄ ZAGÓRZAŃSKĄ GMINĘ”

 

 

Świetlica – pracownią artystyczną

Decoupage – warsztaty

 

We czwartek, 16 maja nasza świetlica szkolna zamieniła się w małą pracownię artystyczną. To za sprawą zorganizowanych warsztatów, podczas których nasi uczniowie z pomocą pani Justyny Babuśki oraz pani Anety Węglarz zgłębiali tajniki decoupage’u. Technika ta polega na  zdobieniu, np.: mebli, skrzynek, słoików, doniczek, itp. poprzez wydzieranie papierowych elementów  i naklejanie ich na wybraną powierzchnię. Do zdobienia przedmiotów potrzebne są farby akrylowe, miękkie pędzle, klej oraz lakier. Chętni uczniowie, począwszy od  klasy ”O” aż po ósmoklasistów ozdabiali drewniane deseczki tworząc własne kompozycje. Powstały piękne prace i wszyscy nabrali ochoty na więcej, dlatego na pewno nie poprzestaniemy na jednym spotkaniu.

Był to czas fantastycznej zabawy, ciekawy sposób spędzenia czasu i znakomita możliwość twórczej samorealizacji. Liczymy na to, że powstałe obrazki będą wspaniałą ozdobą naszej szkoły.

Składamy serdeczne podziękowania pani Justynie i pani Anecie za obecność i zaangażowanie.

Agnieszka Górni

GALERIA ZDJĘĆ: DECOUPAGE – WARSZTATY

Udział w programie edukacyjnym

„POLSKA – MOJA OJCZYZNA”

Dnia 16 maja 2019 r., gościliśmy w naszej szkole panie, które przeprowadziły zajęcia w ramach programu edukacyjnego „Polska – moja Ojczyzna”.  Dzieci  miały okazję przyswoić sobie, sprawdzić i utrwalić swoją wiedzę na temat naszej Ojczyzny – godła, flagi, hymnu, mapy Polski, stolic.

Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu – rozwiązywały quizy, zagadki, itp. związane z Polską na specjalnie przygotowanych tablicach edukacyjnych.

Na koniec dzieci miały okazję uczestniczyć w sesji fotograficznej przymierzając historyczne stroje nawiązujące do okresu drugiej wojny światowej – strój Powstańca – żołnierza, bądź sanitariuszki. Każdy uczestnik na pamiątkę udziału w programie otrzymał „Dyplom Małego Patrioty”.

Ciekawa, przygotowana w formie Quizu, formuła  spotkania zainteresowała uczniów, którzy chętnie odpowiadali na kolejne pytania. Teraz już tylko czekamy na efekty sesji zdjęciowej.

Władysława Kozyra

GALERIA ZDJĘĆ: „POLSKA – MOJA OJCZYZNA”

Zebranie z rodzicami

Dnia 15 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Łętowem  sierż. szt. Dariusz Ciba z Zespołu ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Limanowej spotkał się z rodzicami i nauczycielami. Funkcjonariusz omawiał cyberprzemoc a także przedstawił zagrożenia, jakie wynikają z zażywania narkotyków oraz dopalaczy i wiążące się z tym konsekwencje prawne.  W spotkaniu wykorzystał walizkę edukacyjną, która zawiera przykładowe przedmioty najczęściej wykorzystywane do zażywania i dystrybucji narkotyków, a także substancje, które do złudzenia przypominają różnego rodzaju środki odurzające.

Dyrektor Genowefa Hornik

GALERIA ZDJĘĆ: SPOTKANIE NT CYBERPRZEMOCY I INNYCH ZAGROŻEŃ

„WOLONTARIUSZ – TU I TERAZ”

III Gminne Spotkanie Szkolnych Kół Wolontariatu

15 maja 2019 roku mieliśmy wielką przyjemność, już po raz trzeci, uczestniczyć w Gminnym Spotkaniu Szkolnych Kół Wolontariatu. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Wolontariusz – Tu i teraz”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VI, a zarazem nasi najbardziej aktywni wolontariusze: Julia Kuczaj, Oliwia Potoniec, Marcelin Trybus oraz Adrian Węglarz. W formie prezentacji multimedialnej przedstawili oni zebranym sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła Caritas.

Spotkanie było dla nas szansą na wymianę doświadczeń z wolontariuszami z innych szkół z terenu gminy i miasta Mszana Dolna. Gościem specjalnym byli wolontariusze z Maltańskiej Służby Medycznej z Nowego Sącza. Opowiedzieli oni zebranym o swojej pracy, a następnie zaprezentowali jak należy w prawidłowy sposób udzielać pierwszej pomocy. Każdy z uczestników spotkania miał szansę w praktyce sprawdzić swoją znajomość z zakresu udzielania pierwszej pomocy ćwicząc na fantomach. Nasi uczniowie również skorzystali z tej okazji.

Gospodarze tradycyjnie przyjęli nas z wielką serdecznością. Ugościli nas przepysznym poczęstunkiem. Spędziliśmy wyjątkowy czas w cudownej atmosferze. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach znów będziemy mieli szansę uczestniczyć w tym budującym wydarzeniu.

Anna Bielak

„WOLONTARIUSZ – TU I TERAZ”

Dzień Ziemi

     Ziemię mamy tylko jedną….

    

       W ramach  obchodzonego 22 kwietnia Światowego Dnia Ziemi w naszej szkole zorganizowano działania promujące postawy proekologiczne. Na przełomie kwietnia i maja uczniowie uczestniczyli w różnych inicjatywach, których głównym zadaniem było zwrócenie uwagi na rosnące zagrożenie dla środowiska naturalnego.

       Wielkim zainteresowaniem cieszyły się  warsztaty ekologiczne, które odbyły się w świetlicy szkolnej. Uczniowie z materiałów recyklingowych wykonali biedronki, pszczoły w plastrze miodu oraz żaby.  Zajęcia połączono z omówieniem cyklu życiowego tych organizmów oraz ich znaczenia w przyrodzie i dla człowieka.

       Kolejnym działaniem było sprzątanie okolicy szkoły i pobocza drogi głównej w naszej miejscowości. Uczniowie bardzo chętnie oczyścili teren z zalegających śmieci, a dodatkowo przypomnieli sobie zasady ich prawidłowej segregacji. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu poszczególne klasy nazbierały kilka worków odpadów.

      Wiele emocji przyniosło naszym uczniom rozwiązywanie zagadek, rebusów i pytań o tematyce związanej z środowiskiem naturalnym. To kolejny ekologiczny akcent w naszej szkole, sprawdzający m.in.  wiadomości dotyczące ochrony przyrody, prawidłowej gospodarki odpadami oraz źródeł zanieczyszczenia środowiska. Uczniowie w czasie przerw śródlekcyjnych rozwiązywali przydzielone zadania. Cieszymy się, że chętnie uczestniczyli w zmaganiach konkursowych i wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w akcje i zachęcamy do dbania o środowisko, gdyż z pewnością efekty tych działań przyniosą oczekiwane rezultaty.

Agnieszka Dorczak

GALERIA ZDJĘĆ: NASZA ZIEMIA

GALERIA ZDJĘĆ: SPRZĄTAMY ŚWIAT

GALERIA ZDJĘĆ: WARSZTATY EKOLOGICZNE

 

Nabór elektroniczny

NABÓR ELEKTRONICZNY

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

PRZEJDŹ
(www.malopolska.edu.com.pl)

∼∗∼∗∼∗∼∗∼∗∼∗∼∗∼∗∼∗∼∗∼∗∼∗

WAŻNE!!! NOWY SYSTEM EDUKACJI

INFORMACJE

na temat

REKRUTACJI do publicznych szkół  
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 
na rok szkolny 2019/2020

do pobrania w rozszerzeniu .pdf
zamieszczone są poniżej oraz na podstronie REKRUTACJA.

REKRUTACJA 2019-2020_1

REKRUTACJA 2019-2020_2

Ogłoszenie

«««    Zebranie z Rodzicami   »»»

W środę 15 maja 2019 roku o godzinie 1430
na sali gimnastycznej odbędzie się zebranie ogólne i prelekcja Pana M. Ciby z Wydziału Prewencji Policji w Limanowej na temat cyberprzemocy.
Następnie będzie miało miejsce spotkanie z wychowawcami klas.

Zapraszamy w tym dniu Rodziców naszych uczniów do szkoły.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łętowem, Wychowawcy, Nauczyciele

Przejdź do treści