Ogłoszenie

«««    Zebranie z Rodzicami   »»»

W środę 15 maja 2019 roku o godzinie 1430
na sali gimnastycznej odbędzie się zebranie ogólne i prelekcja Pana M. Ciby z Wydziału Prewencji Policji w Limanowej na temat cyberprzemocy.
Następnie będzie miało miejsce spotkanie z wychowawcami klas.

Zapraszamy w tym dniu Rodziców naszych uczniów do szkoły.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łętowem, Wychowawcy, Nauczyciele

Przejdź do treści