Dzień Ziemi

     Ziemię mamy tylko jedną….

    

       W ramach  obchodzonego 22 kwietnia Światowego Dnia Ziemi w naszej szkole zorganizowano działania promujące postawy proekologiczne. Na przełomie kwietnia i maja uczniowie uczestniczyli w różnych inicjatywach, których głównym zadaniem było zwrócenie uwagi na rosnące zagrożenie dla środowiska naturalnego.

       Wielkim zainteresowaniem cieszyły się  warsztaty ekologiczne, które odbyły się w świetlicy szkolnej. Uczniowie z materiałów recyklingowych wykonali biedronki, pszczoły w plastrze miodu oraz żaby.  Zajęcia połączono z omówieniem cyklu życiowego tych organizmów oraz ich znaczenia w przyrodzie i dla człowieka.

       Kolejnym działaniem było sprzątanie okolicy szkoły i pobocza drogi głównej w naszej miejscowości. Uczniowie bardzo chętnie oczyścili teren z zalegających śmieci, a dodatkowo przypomnieli sobie zasady ich prawidłowej segregacji. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu poszczególne klasy nazbierały kilka worków odpadów.

      Wiele emocji przyniosło naszym uczniom rozwiązywanie zagadek, rebusów i pytań o tematyce związanej z środowiskiem naturalnym. To kolejny ekologiczny akcent w naszej szkole, sprawdzający m.in.  wiadomości dotyczące ochrony przyrody, prawidłowej gospodarki odpadami oraz źródeł zanieczyszczenia środowiska. Uczniowie w czasie przerw śródlekcyjnych rozwiązywali przydzielone zadania. Cieszymy się, że chętnie uczestniczyli w zmaganiach konkursowych i wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w akcje i zachęcamy do dbania o środowisko, gdyż z pewnością efekty tych działań przyniosą oczekiwane rezultaty.

Agnieszka Dorczak

GALERIA ZDJĘĆ: NASZA ZIEMIA

GALERIA ZDJĘĆ: SPRZĄTAMY ŚWIAT

GALERIA ZDJĘĆ: WARSZTATY EKOLOGICZNE

 

Przejdź do treści