I GMINNY KONKURS WIEDZY O GMINIE MSZANA DOLNA

21 maja 2019 r. odbył się organizowany przez naszą szkołę I Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Mszana Dolna pod hasłem „Odkrywamy naszą zagórzańską gminę”. Jego pomysłodawczynią i inicjatorką jest pani Genowefa Hornik – Dyrektor naszej szkoły.  Został on objęty honorowym patronatem  Wójta Gminy Mszana Dolna,  pana Bolesława Żaby.

Do konkursu zgłosiło się sześć szkół z terenu naszej gminy. Uczniowie, tworzący dwuosobowe drużyny, przybyli  wraz ze swymi opiekunami.

Swoją obecnością zaszczycili nas też zaproszeni goście: pan wójt Bolesław Żaba, pan Piotr Lulek, ksiądz proboszcz Jan Potoplak, pan radny wsi Łętowe Krzysztof Niedojad, pan sołtys Kazimierz Pajdo,  sponsorzy i dyrektorzy szkół.

Nad prawidłowością i przebiegiem wszystkich etapów czuwała komisja, której przewodniczył regionalista i miłośnik ziemi zagórzańskiej – pan Piotr Lulek.

Konkurs wzbudzał wiele pozytywnych emocji wśród uczniów biorących udział w konkursie sprawdzającym znajomość słownictwa gwarowego, wiedzę geograficzno-przyrodniczą o naszym regionie oraz znajomość najważniejszych zabytków i atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie Gminy Mszana Dolna.

Laureatami zostali:

I miejsceMateusz Flig i Marcelin Trybus SP w Łętowem, opiekun – Mirosława Jarosz

II miejsce Magdalena Kościelniak i Anna Pankiewicz ZPO w Rabie Niżnej, opiekun – Grażyna Szlaga

III miejsceZofia Bieniek i Aleksandra Rapacz SP nr 1 w Mszanie Górnej, opiekun Marta Chudzikiewicz – Kubies

Konkurs urozmaiciły występy artystyczne uczniów naszej szkoły. Na scenie zaprezentowali się „Mali Łętowianie”. Zespół regionalny, pod kierownictwem pani Karoliny Dziadoń, przedstawił scenkę o początkach nauczania w naszym regionie, tańce – m. in.  krzyżak, kogucik oraz  związane z naszym regionem piosenki. Wystąpili również: „Łętowska harmonia” – to nasz zespół akordeonistów oraz zespół muzyczno – wokalny z piosenką „Hej, tam po górach”.

Konkurs nie odbyłby się bez nagród i sponsorów. Głównymi sponsorami nagród dla uczestników konkursu byli: Wójt Gminy Mszana Dolna pan Bolesław Żaba, Sołectwo Łętowe,  państwo Małgorzata i Adam Dudzikowie, państwo Beata i Adam Kubikowie, państwo Stanisława i Edward Kołodziejczykowie, państwo Anna i Grzegorz Kołodziejowie, państwo Monika i Piotr Kołodziejowie, państwo Anna i Janusz Myszowie, pani Maria Niedojad, państwo Monika i Janusz Potońcowie, państwo Edyta i Grzegorz Tromiczakowie oraz państwo Teresa i Paweł Trybusowie.

Nasze spotkanie było także okazją do złożenia  podziękowań Panu Kazimierzowi Pajdo, który kończy swą kadencję sołtysa wsi Łętowe. Dyrektor naszej szkoły – pani Genowefa Hornik wyraziła swą wdzięczność za okazywaną szkole przychylność, wsparcie i pomoc, uczniowie zadedykowali wiersz „Nasz sołtys” oraz życzenia „Wszystkiego, dobrego życzymy, życzymy”.

Organizatorzy imprezy oraz jury – gratulują uczestnikom konkursu i ich opiekunom, dziękując jednocześnie wszystkim, za ogromny wkład w realizację konkursu i przyczynienie się do sukcesu organizacyjnego całej społeczności szkolnej. Liczymy na dalszą współpracę. Do zobaczenia za rok!

Agata Florek

GALERIA ZDJĘĆ: „ODKRYWAMY NASZĄ ZAGÓRZAŃSKĄ GMINĘ”

 

 

Przejdź do treści