Podsumowanie działań Szkolnego Koła Caritas

 17 czerwca przypada wspomnienie Świętego Brata Alberta Chmielowskiego człowieka wielu talentów, który poświecił swoje życie pomocy najuboższym. Nie dziwi, więc fakt, że Święty ten jest patronem Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Właśnie z tego względu, w dzień Świętego Alberta, uczennice klasy VIII – Marta Jania, Katarzyna Jania i Aleksandra Kołodziej postanowiły przybliżyć uczniom naszej szkoły postać tego wspaniałego człowieka. Dziewczynki zaprezentowały zebranym życiorys Świętego, który powinien być dla każdego wolontariusza inspiracją do działań.

Aby przypomnieć młodszym kolegom i koleżankom czym jest wolontariat oraz jaka jest jego idea, Patrycja Smoter i Dawid Kołodziej przygotowali prezentację multimedialną na powyższy temat. W swoim wystąpieniu ujęli również podsumowanie tegorocznych działań naszego Szkolnego Koła Caritas.

Dopełnieniem całości była prośba skierowana do zebranych, aby wspomóc zbiórkę środków finansowych na serię operacji ratujących nóżki trzyletniego Szymonka. Klaudia Walczak oraz Weronikę Sutor przygotowały plakat, który miał zachęcić społeczność naszej szkoły do udzielenia wsparcia chłopcu.

Nasi darczyńcy, tradycyjnie, okazali swoje ogromne serce i w dniu zakończenia  roku szkolnego zebraliśmy niebagatelną sumę 504zł.

Serdecznie dziękujemy za okazane dobro!

Niech słowa Świętego Brata Alberta będą naszym natchnieniem do dalszych działań: Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.”

Anna Bielak

GALERIA ZDJĘĆ: PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

Przejdź do treści