„Cała Polska czyta dzieciom”

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

Dnia 26.09.2019r. biblioteka szkolna zorganizowała kolejne spotkanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Miejscem spotkania była świetlica szkolna, gdzie wszyscy zebrani z zainteresowaniem słuchali głośno czytanej książki A. Frączek „Rany Julek! O tym , jak Julian Tuwim został poetą” oraz wierszy Juliana Tuwima.

Na zakończenie książkę o parkach wylosował uczeń klasy I Krzysztof Węglarz.

Serdecznie zapraszamy na następne spotkanie z ciekawą książką, które odbędzie się 23 października w bibliotece szkolnej.

Mirosława Jarosz

GALERIA ZDJĘĆ: „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

 

Ogłoszenie wychowawcy świetlicy

          SUPER ŚWIETLIK           

2019/2020

 REGULAMIN KONKURSU:

          Szansę na udział w konkursie „Super Świetlik” mają wszyscy uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej. Każdy uczestnik otrzyma kartę zachowania w świetlicy, na której gromadził będzie zdobyte przez siebie gwiazdki. Zachowania i postawy dzieci oceniane będą w 3 sferach:

Aktywny Świetlik

– chętnie bierze udział w zajęciach organizowanych w świetlicy;

– bierze aktywny udział w zabawach i grach;

– chętnie odrabia zadania domowe;


Świetlik Czyścioszek

– zawsze sprząta po sobie;

– zawsze odkłada rzeczy na miejsce;

– pomaga w sprzątaniu świetlicy;


Kulturalny Świetlik

– zawsze używa zwrotów grzecznościowych;

– szanuje wszystkie przybory, gry i zabawki;

– nie hałasuje;


Gwiazdka w kolorze Fioletowym oznacza ostrzeżenie – gdy pojawią się zachowania niezgodne z regulaminem świetlicy, agresywne, lekceważące wychowawcę i innych uczniów.

DZIECI, KTÓRE UZYSKAJĄ NAJWIĘCEJ GWIAZDEK – WRAZ

Z KOŃCEM ROKU SZKOLNEGO OTRZYMAJĄ NAGRODĘ.

80 rocznica walk obronnych na ziemi zagórzańskiej

Dnia 22 września 2019 roku w Kasinie Wielkiej na przysiółku „Mogiła”, uczniowie z naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w uroczystości patriotyczno-religijnej, upamiętniającej 80 rocznicę walk obronnych na ziemi zagórzańskiej.

Sylwia Kuczaj

Ogłoszenie

«««    Wywiadówka    »»»

W czwartek 19 września 2019 roku o godzinie 1600

 odbędzie się wywiadówka szkolna.

Zapraszamy w tym dniu Rodziców naszych uczniów do szkoły.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łętowem, Wychowawcy, Nauczyciele

Początek roku szkolnego 2019/2020


„WITAJ SZKOŁO”

                   W tym roku  początek roku szkolnego przypadł na dzień 2 września tj. poniedziałek. Tradycyjnie o godzinie 8.00 rano ksiądz proboszcz Jan Potoplak odprawił Mszę Świętą w intencji całej społeczności szkolnej. Następnie już w szkole na sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klas V-VII. W  montażu słowno – muzycznym dzieci pożegnały wakacje i lato oraz nawiązały do 80 – tej rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz powstania Solidarności.  Poprzez deklamację wierszy, śpiew piosenek „Dziewczyna z granatem”, „Niepodległa –Niepokorna” a także prezentacje multimedialne przybliżyli nam tamte wydarzenia.

         Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor Genowefa Hornik, która powitała wszystkich zebranych oraz przekazała informacje na temat organizacji nowego roku szkolnego.

         Po akademii uczniowie udali się do swoich sal lekcyjnych na  spotkania z wychowawcami.

                                                                                                      Leszek Kamiński

GALERIA ZDJĘĆ: UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Informacja

Plan lekcji dla poszczególnych klas “O” – VII
(obowiązujący od  2 września 2019 roku)
do pobrania w rozszerzeniu .docx oraz w rozszerzeniu .pdf

Tygodniowy rozkład zajęć obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem od
2 września 2019 roku

w rozszerzeniu .docx (w programie Microsoft Office Word)

Tygodniowy rozkład zajęć obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem od
2 września 2019 roku

w rozszerzeniu .pdf (w programie Adobe Acrobat Document)


Przejdź do treści