Ogłoszenie wychowawcy świetlicy

          SUPER ŚWIETLIK           

2019/2020

 REGULAMIN KONKURSU:

          Szansę na udział w konkursie „Super Świetlik” mają wszyscy uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej. Każdy uczestnik otrzyma kartę zachowania w świetlicy, na której gromadził będzie zdobyte przez siebie gwiazdki. Zachowania i postawy dzieci oceniane będą w 3 sferach:

Aktywny Świetlik

– chętnie bierze udział w zajęciach organizowanych w świetlicy;

– bierze aktywny udział w zabawach i grach;

– chętnie odrabia zadania domowe;


Świetlik Czyścioszek

– zawsze sprząta po sobie;

– zawsze odkłada rzeczy na miejsce;

– pomaga w sprzątaniu świetlicy;


Kulturalny Świetlik

– zawsze używa zwrotów grzecznościowych;

– szanuje wszystkie przybory, gry i zabawki;

– nie hałasuje;


Gwiazdka w kolorze Fioletowym oznacza ostrzeżenie – gdy pojawią się zachowania niezgodne z regulaminem świetlicy, agresywne, lekceważące wychowawcę i innych uczniów.

DZIECI, KTÓRE UZYSKAJĄ NAJWIĘCEJ GWIAZDEK – WRAZ

Z KOŃCEM ROKU SZKOLNEGO OTRZYMAJĄ NAGRODĘ.

Przejdź do treści