Podsumowanie akcji edukacyjnej ŚDTM

Akcja ŚDTM była dla nas wielkim szkolnym wydarzeniem. Na początku powtarzaliśmy tabliczkę mnożenia w formie odpytywania czy też kartkówek – egzaminów. W salach wywiesiliśmy plakat promującego ŚDTM. Naszą łętowską społeczność o akcji poinformowaliśmy również poprzez zamieszczenie plakatu na stronie internetowej naszej szkoły.

W dniu 4 października uczniowie klasy 5 pod opieką nauczyciela matematyki mogli odpytywać ze znajomości tabliczki mnożenia osoby dorosłe. Komisja Egzaminacyjna przepytywała rodziców, nauczycieli i pracowników naszej szkoły.

Wszyscy egzaminowani rodzice, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły pomyślnie zdali egzamin, uzyskując tytuł i odznakę „Eksperta Tabliczki Mnożenia”.

Władysława Kozyra

GALERIA ZDJĘĆ: IX ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Przejdź do treści