IV Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich

 

„Pamięć w nas wiecznie trwa”

26 listopada wybrani uczniowie z klas I-III oraz z klas V-VII wzięli udział w IV Gminnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Olszówce. Celem przeglądu była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży dawnej i współczesnej pieśni patriotycznej, podkreślanie ważnych rocznic historycznych a także kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i regionalnej i przywiązania do ziemi ojczystej. Po wielu próbach i przygotowaniach do przeglądu grupa młodsza z wielkim przejęciem i zaangażowaniem odśpiewała pieśń pt. „Szara piechota”, natomiast starsi koledzy zaprezentowali: „Rozkwitały pąki białych róż”. Pieśni wykonane były do akompaniamentu który tworzyli sami uczniowie grając na własnych  instrumentach (skrzypce, akordeon, keyboard).  Po występie wszyscy zasiedli na widowni aby posłuchać również innych grup, następnie udali się na poczęstunek przygotowany przez organizatorów.

Honorata Kaleta

GALERIA ZDJĘĆ: „PAMIĘĆ W NAS WIECZNIE TRWA”

Przejdź do treści