OGŁOSZENIE

Zgodnie z rekomendacjami MEN  w zakresie profilaktyki zdrowotnej  w związku  z pojawiającymi się w niektórych krajach  przypadkami zachorowań na koronawirusa 

Dyrektor Szkoły apeluje
 do rodziców:

– aby dbali o przestrzeganie podstawowych zasad higieny przez ich dzieci, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

– by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;

– aby rodzic, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

– rodzicowi  dziecka do 8. roku życia,  w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy  się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa,
Dz.U. 2017, poz. 1368); 

– rodzicu sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Przejdź do treści