KOMUNIKAT 5

OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY

 

      Dyrektor szkoły informuje, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej zawieszenie działalności szkół zostało przedłużone do 10 kwietnia 2020 r.

      Od 25 marca 2020 r. rozpoczynamy pracę zdalną z uczniami jako obowiązkową formę realizacji podstawy programowej w związku z wejściem w życie rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       Informacje dotyczące prowadzenia nauczania na odległość w dniach od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zostały przesłane do Rodziców, Uczniów i Nauczycieli drogą elektroniczną.

      Proszę o stały kontakt   z wychowawcami klas i nauczycielami danych zajęć oraz zgłaszanie wszelkich trudności wynikających z prowadzenia tej formy nauczania.     

      W okresie do 10 kwietnia 2020 r. sekretariat pracuje zdalnie. We wszystkich  sprawach  można kontaktować się poprzez adres e-mail: spletowe@mszana.pl lub telefonicznie pod  numerem 668 605 258.

 

Genowefa Hornik – dyrektor szkoły

Przejdź do treści