KOMUNIKAT 6

OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY

  1. Zgodnie z wytycznymi MEN dyrektor szkoły informuje, że w dziennikach lekcyjnych nauczyciele nie wpisują obecności na zajęciach prowadzonych zdalnie.
  2. Dyrektor szkoły prosi Rodziców o zapoznanie się z informacją na temat  sposobu przetwarzania danych osobowych wynikającego z realizacji zdalnego nauczania. Informacje znajdują się w linkach poniżej.

 

Załącznik od Administratora

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

Przejdź do treści