KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
 
Od 1 czerwca br. uczniowie wszystkich klas będą mieli możliwość korzystania  z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Konsultacje będą prowadzone wg harmonogramu uzgodnionego z nauczycielem w porozumieniu z  wychowawcą klasy i podanego do wiadomości pocztą elektroniczną. Konsultacje są dobrowolne. Zainteresowani  uczniowie zgłaszają swój udział w konsultacjach u nauczyciela danych zajęć.
 
Na terenie szkoły obowiązują  „Procedury bezpieczeństwa w czasie zajęć w okresie epidemii COVID-19”.
 
Jeżeli Państwo zdecydujecie się posłać dziecko do szkoły na zajęcia lub konsultacje, należy zapoznać się  z treścią dokumentu i stosować do jego zapisów, a także wypełnić formularz zgłoszenia i oświadczenie o pomiarze temperatury stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do Procedury Bezpieczeństwa.
 
  1. Procedury Bezpieczeństwa w czasie zajęć w okresie epidemii
  2. Formularz zgłoszenia – załącznik nr 1
  3. Oświadczenie o pomiarze temperatury – załącznik nr 2
Ważne:
Rodzic dostarcza w pierwszym dniu konsultacji dziecka w szkole podpisane zgłoszenie i oświadczenie o pomiarze temperatury stanowiące załączniki nr 1 i nr 2.
Brak deklaracji uniemożliwia udział dziecka w konsultacjach.
 
Dziękuję wszystkim Rodzicom za dotychczasowe wsparcie i współpracę oraz wytrwałość w edukacji.
 
Z poważaniem
 
Genowefa Hornik – dyrektor szkoły

Znajdź właściwe rozwiązanie

Uczniowie klasy VI wraz z wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym zapraszają uczniów klasy V i VII do rozwiązania krzyżówki.

W załącznikach znajduje się krzyżówka, którą można wypełnić elektronicznie oraz 13 wykonanych przez uczniów rebusów.

Rozszyfrowanie rebusów doprowadzi Was do ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI

UWAGA!

Pierwsze 5 osób, które prześle poprawnie rozwiązaną krzyżówkę

na adres e-mail: honorata168@wp.pl otrzyma nagrodę 🙂

CZAS START!

 

Honorata Kaleta

Władysława Kozyra

krzyżówka w wersji .docx

krzyżówka w wersji .pdf

rozszyfruj hasła

„Mały ratownik”

Program edukacyjny „Mały ratownik”

   W naszej szkole realizowaliśmy program mający na celu wdrażanie dzieci do umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Każdy człowiek może się tego nauczyć, gdyż w rzeczywistości są to bardzo proste czynności, nawet dla dziecka w młodszym wieku szkolnym. Od tego czy znajdzie się ktoś, kto je prawidłowo wykona może zależeć czyjeś życie.

   Uczestnikami programu byli wszyscy uczniowie klas I-III, łącznie 44 uczniów, którzy wspólnie nabywali umiejętności w zakresie:

– oceny bezpieczeństwa własnego oraz osoby poszkodowanej,

– sprawdzenia przytomności poszkodowanego,

– wezwania pogotowia ratunkowego,

– ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej,

– prawidłowego wykonania uciśnięć klatki piersiowej.

    Podczas wdrażania programu wykorzystywaliśmy otrzymane od WOŚP materiały edukacyjne (kartonowe telefony do samodzielnego złożenia i podręczniki dla każdego ucznia, filmy DVD, fantomy) oraz umiejętności prowadzących, którzy byli uczestnikami kursu „Ratujemy i uczymy ratować”.

    Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach i choć czasem było bardzo wesoło miały świadomość, że niesienie pomocy innym to poważna sprawa. Chętnie wcielały się w role poszkodowanych, jak również ratowników. Z zaangażowaniem ćwiczyły nabywane umiejętności. Niestety nie udało nam się zrealizować wszystkich zajęć jakie zaplanowaliśmy, ale z pewnością będziemy kontynuować program po powrocie do szkoły.

 Agnieszka Górni

GALERIA ZDJĘĆ: „MAŁY RATOWNIK”

 

 

 

 

Harmonogram stopniowego powrotu do szkół

Szanowni Państwo, 

 

Od 6 maja br.:

wznowiono możliwość otwarcia przedszkoli. Decyzją organu prowadzącego: Zarządzenie nr 82/20 Wójta gminy Mszana Dolna z dnia 13 maja 2020r. liczba dzieci zgłoszonych przez rodziców do oddziału przedszkolnego w celu objęcia zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi powinna wynosić co najmniej 5 dzieci, wówczas zajęcia w oddziale przedszkolnym zostaną wznowione.

Jeśli zmieniła się sytuacja rodzinna, zawodowa Waszej rodziny, prosimy zgłaszać potrzebę objęcia dziecka opieką przedszkolną telefonicznie do sekretariatu lub do wychowawcy grupy, z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.

Harmonogram stopniowego powrotu do szkół:

od 18 maja br.

  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju. 

od 25 maja br.: 

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych; 
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych; 

od 1 czerwca br.: 

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży. 

 

„Ogarnij Dzieci w Sieci”

 

„Ogarnij Dzieci w Sieci – zagrożenia i możliwości”

Uprzejmie informujemy, że Pani Katarzyna Kudyba 

z Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR

organizuje w dniu 27 maja br. w godz. 16.30 – 18.30

szkolenie online „Ogarnij Dzieci w Sieci – zagrożenia i możliwości”.

 

Szkolenie skierowane jest do Rodziców, Nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych. Koszt szkolenia – 35 zł.

Pełne informacje można uzyskać przesyłając maila na adres: biuro@edukator-krakow.pl

Honorata Kaleta

 

 

KOMUNIKAT DYREKTORA

Komunikat Dyrektora szkoły w sprawie organizacji Zebrania z Rodzicami

 

Szanowni Państwo,

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łętowem  informuje, że w dniach 19 i 20 maja 2020 r.  (wtorek i środa) odbędzie się Zebranie z Rodzicami uczniów klas I – VII.

Ustalono następujący harmonogram spotkania:

Godz. 19 maja 2020 r.

(wtorek)

20 maja 2020 r.

(środa)

8.00 – 9.30 Klasa I Klasa VII
9.30 – 11.00 Klasa II Klasa VI
11.00 – 12.30 Klasa III Klasa V
12.30 – 14.00 Klasa V Klasa III
14.00 – 15.30 Klasa VI Klasa II
15.30 – 17.00 Klasa VII Klasa I

 

Szczegółowy plan spotkania każdej klasy ustali telefonicznie jej Wychowawca z Rodzicami.

W celu zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID – 19 prosi się Rodziców o zapewnienie własnych środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki) oraz przyniesienie długopisu.

Genowefa Hornik – dyrektor szkoły

 

 

 

Przejdź do treści