Harmonogram stopniowego powrotu do szkół

Szanowni Państwo, 

 

Od 6 maja br.:

wznowiono możliwość otwarcia przedszkoli. Decyzją organu prowadzącego: Zarządzenie nr 82/20 Wójta gminy Mszana Dolna z dnia 13 maja 2020r. liczba dzieci zgłoszonych przez rodziców do oddziału przedszkolnego w celu objęcia zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi powinna wynosić co najmniej 5 dzieci, wówczas zajęcia w oddziale przedszkolnym zostaną wznowione.

Jeśli zmieniła się sytuacja rodzinna, zawodowa Waszej rodziny, prosimy zgłaszać potrzebę objęcia dziecka opieką przedszkolną telefonicznie do sekretariatu lub do wychowawcy grupy, z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.

Harmonogram stopniowego powrotu do szkół:

od 18 maja br.

  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju. 

od 25 maja br.: 

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych; 
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych; 

od 1 czerwca br.: 

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży. 

 

Przejdź do treści