KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
 
Od 1 czerwca br. uczniowie wszystkich klas będą mieli możliwość korzystania  z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Konsultacje będą prowadzone wg harmonogramu uzgodnionego z nauczycielem w porozumieniu z  wychowawcą klasy i podanego do wiadomości pocztą elektroniczną. Konsultacje są dobrowolne. Zainteresowani  uczniowie zgłaszają swój udział w konsultacjach u nauczyciela danych zajęć.
 
Na terenie szkoły obowiązują  „Procedury bezpieczeństwa w czasie zajęć w okresie epidemii COVID-19”.
 
Jeżeli Państwo zdecydujecie się posłać dziecko do szkoły na zajęcia lub konsultacje, należy zapoznać się  z treścią dokumentu i stosować do jego zapisów, a także wypełnić formularz zgłoszenia i oświadczenie o pomiarze temperatury stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do Procedury Bezpieczeństwa.
 
  1. Procedury Bezpieczeństwa w czasie zajęć w okresie epidemii
  2. Formularz zgłoszenia – załącznik nr 1
  3. Oświadczenie o pomiarze temperatury – załącznik nr 2
Ważne:
Rodzic dostarcza w pierwszym dniu konsultacji dziecka w szkole podpisane zgłoszenie i oświadczenie o pomiarze temperatury stanowiące załączniki nr 1 i nr 2.
Brak deklaracji uniemożliwia udział dziecka w konsultacjach.
 
Dziękuję wszystkim Rodzicom za dotychczasowe wsparcie i współpracę oraz wytrwałość w edukacji.
 
Z poważaniem
 
Genowefa Hornik – dyrektor szkoły
Przejdź do treści