KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie,

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łętowem informuje, że w dniach 8 i 9 czerwca 2020 r. odbędzie się spotkanie z Rodzicami uczniów klas I – VII celem poinformowania o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. Ustalono następujący harmonogram dyżurów:
Godzina 8 czerwca 2020 r.
(poniedziałek)
9 czerwca 2020 r.
(wtorek)
8.00 – 9.00 Anna Bielak
9.00 – 10.00 Władysława Kozyra Mirosława Jarosz
*(dyżur od 9.00 – 12.00)
10.00 – 11.00 Agata Florek
14.00 – 15.00 Agnieszka Górni
15.00 – 16.00 Mirosława Jarosz
16.00 – 17.00 Mariola Mamala

W celu zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID – 19 prosi się Rodziców o zapewnienie własnych środków ochrony indywidualnej, przyniesienie długopisu oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

 • Decyzją Ministra Edukacji Narodowej do 26 czerwca br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym. Nauka nadal będzie odbywała się na odległość
  (z możliwością konsultacji w szkole).

Poniżej przedstawiam harmonogram pracy szkoły na najbliższy czas:

 1. od 8 do 10 czerwca – nauczanie zdalne
 2. do 10 czerwca 2020 r. – poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania
 3. 11 czerwca – Boże Ciało
 4. 12 czerwca (piątek) – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (ustalony we wrześniu), w tym dniu nie będzie nauczania zdalnego
 5. 15 – 19 czerwca oraz 22 i 25 czerwca – nauczanie zdalne
 6. 23 i 24 czerwca – dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (ustalone we wrześniu), w tym dniach nie będzie nauczania zdalnego
 7. 26 czerwca – dzień zakończenia roku szkolnego.

O szczegółach uroczystości zakończenia roku szkolnego poinformuję w terminie późniejszym.

Z poważaniem

Genowefa Hornik – dyrektor szkoły

Przejdź do treści