KOMUNIKAT DYREKTORA

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że do 30 czerwca 2020 r.  przyjmujemy zgłoszenia uczniów do korzystania z zajęć w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021. Rodzice zainteresowani taką formą opieki nad uczniem proszeni są o wypełnienie stosownego „Wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w SP w Łętowem” stanowiącego załącznik do niniejszego komunikatu.
Uzupełnione i podpisane wnioski  należy dostarczyć w w/w terminie, czyli do 30 czerwca 2020 r. do Sekretariatu szkoły w godz. od. 8.00 – 14.00. 
                                                                                                                                    Z poważaniem
                                                                                                                  Genowefa Hornik – dyrektor szkoły
Przejdź do treści