OGŁOSZENIE

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

W dniu 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 1000  Pani Lucyna Leżańska zaprasza rodziców uczniów klasy 0 na spotkanie organizacyjne.

W dniu 1 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 800 zostanie odprawiona msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego. Po mszy świętej Pani Dyrektor zaprasza wszystkich rodziców na spotkanie na sali gimnastycznej. W tym czasie uczniowie klas 0-VIII spotykają się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych.

Uczniowie klas 0-III po spotkaniu z wychowawcami oczekują pod ich opieką na rodziców (przy ładnej pogodzie na boisku szkolnym).

Po spotkaniu z Panią Dyrektor rodzice uczniów klasy I udają się na spotkanie z wychowawcą – Panią Mariolą Mamalą (w tym czasie uczniowie klasy I będą pod opieką wychowawcy świetlicy).

Uczniowie, którzy nie będą uczestniczyć we Mszy świętej, proszeni są o przybycie do szkoły na godz. 845, gdzie będzie zapewniona opieka.

W szkole obowiązuje dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa oraz dystans społeczny.

Od 1 września 2020 r. do budynku szkolnego obowiązują wejścia wyznaczone dla poszczególnych klas:

  • przedszkole – wejście główne,
  • klasa 0 – wejście obok sali gimnastycznej od strony biblioteki publicznej,
  • klasa I, II i IV – wejście ewakuacyjne przy windzie dla niepełnosprawnych (przy wejściu do biblioteki publicznej),
  • klasa III, VI, VII i VIII – wejście od podwórka (z tyłu szkoły).
Przejdź do treści