OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Ogłoszenie Dyrektora szkoły z dnia 23 X 2020r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

zgodnie z komunikatem Premiera Rady Ministrów z dnia 23 października br., uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.  Świetlica też.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z „Procedurą nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej w Łętowem dla klas IV-VIII” obowiązującą od 26 X br do odwołania, która jest zamieszczona w dzienniku elektronicznym.

Ponadto informujemy, że w związku z funkcjonowaniem w trybie stacjonarnym oddziałów przedszkolnych i klas I-III, plan zajęć dla tych oddziałów i klas, pozostaje bez zmian.

 

Genowefa Hornik- Dyrektor Szkoły

zajęcia odwołane

UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

Każdego roku w progach naszej szkoły witamy nowych pierwszoklasistów. Pierwsze dwa miesiące to czas na poznanie szkoły, jej zwyczajów, zdobycie nowych wiadomości i umiejętności. Wszystkie te działania mają przygotować dzieci do wielkiego wydarzenia – Ślubowania. 22 października 2020 r. uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę. Będę starał się być dobrym kolega, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” tymi słowami dzieci z pierwszej klasy uroczyście zadeklarowały swoją przynależność do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Łętowem. Uroczyste ślubowanie odbyło się na sali gimnastycznej i rozpoczęło się występem artystycznym. Po części artystycznej pasowania na ucznia klasy pierwszej dokonała pani dyrektor Genowefa Hornik i ks. katecheta Mariusz Maćkowiak. Każdy uczeń otrzymał dyplom pamiątkowy i legitymację szkolną oraz upominki przygotowane przez rodziców. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Pełni wrażeń uczniowie udali się do domów. Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką, aby nasza placówka była dla nich miejscem, gdzie będą chętnie przebywać, znajdą nowe przyjaźnie, rozwiną swoje zdolności i zainteresowania. 

Mariola Mamala

 

GALERIA ZDJĘĆ: ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY I

KOMUNIKAT

 
W roku szkolnym 2020/2021 ustalono następujące terminy konsultacji dla Rodziców:
  • 10.2020 r. o godz. 15.30   1234konsultacje z rodzicami
  • 12.2020 o godz. 15.30
  • 02.2021 o godz. 15.30
  • 04.2021 r. o godz. 15.30

 

Uwaga: Ze względu na sytuację epidemiologiczna forma spotkania może być zdalna lub stacjonarna – należy ją każdorazowo uzgodnić z wychowawcą klasy.
 
Genowefa Hornik- Dyrektor Szkoły

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ PATRONA

15 października 2020 roku obchodziliśmy w naszej placówce Święto Patrona Szkoły – Tadeusza Kościuszki. W tym uroczystym dniu wszyscy uczniowie przyszli do szkoły w strojach galowych. W każdej sali pojawiły się gazetki poświęcone życiu Wodza i wydarzeniom z nim związanym.

                  Przygotowania do obchodów Dnia Patrona rozpoczęły się już dwa tygodnie wcześniej. Wszystko musiało bowiem zostać przygotowane z zachowaniem reżimu sanitarnego. Pomimo tych niedogodności uroczystość wypadła znakomicie, a postać Patrona na nowo  zainspirowała naszych uczniów.

Wychowawczynie klas I-III przygotowały przepiękne prace plastyczne, a klasa III zorganizowała Turniej Kościuszkowski, podczas którego uczniowie walczyli w następujących konkurencjach: zakładanie munduru, toczenie kul armatnich, zwiadowcy, kawa dla generała Kościuszki, wyścig kosynierów, pokonywanie rowów obronnych, załadunek armaty. Każda drużyna miała swój okrzyk bojowy:  Kościuszko jest naszym patronem, więc walczymy dziś z fasonem! Kościuszko był generałem, w naszej szkole walczymy z zapałem!

Klasy starsze również czynnie włączyły się do obchodów Dnia Patrona. Czwartoklasiści napisali listy do Tadeusza Kościuszki, w których wyrazili wiele uczuć i emocji związanych zarówno z sylwetką Wodza, jak i ważnymi dla nich wydarzeniami współczesnymi. Klasa VI z ogromnym entuzjazmem zaśpiewała skoczny „Krakowiak Kościuszki”, natomiast klasa VII przedstawiła bardzo rzeczową i merytoryczną prezentację sylwetki Generała.

W celu przybliżenia uczniom Patrona Szkoły zorganizowano konkursy, na których młodzież klas IV-VIII mogła wykazać się swoją wiedzą i czynnie ze sobą współzawodniczyć, zdobywając przy tym dyplomy i ciekawe nagrody książkowe. 

Pomimo ciężkiej sytuacji związanej z panującą pandemią, Dzień Patrona będziemy wspominać z uśmiechem na twarzy, a  trzymający w napięciu quiz na zakończenie obchodów jeszcze długo będzie emocjonował uczniów i nauczycieli.

Monika Mrózek

GALERIA ZDJĘĆ: ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ PATRONA

Przejdź do treści