UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

Każdego roku w progach naszej szkoły witamy nowych pierwszoklasistów. Pierwsze dwa miesiące to czas na poznanie szkoły, jej zwyczajów, zdobycie nowych wiadomości i umiejętności. Wszystkie te działania mają przygotować dzieci do wielkiego wydarzenia – Ślubowania. 22 października 2020 r. uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę. Będę starał się być dobrym kolega, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” tymi słowami dzieci z pierwszej klasy uroczyście zadeklarowały swoją przynależność do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Łętowem. Uroczyste ślubowanie odbyło się na sali gimnastycznej i rozpoczęło się występem artystycznym. Po części artystycznej pasowania na ucznia klasy pierwszej dokonała pani dyrektor Genowefa Hornik i ks. katecheta Mariusz Maćkowiak. Każdy uczeń otrzymał dyplom pamiątkowy i legitymację szkolną oraz upominki przygotowane przez rodziców. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Pełni wrażeń uczniowie udali się do domów. Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką, aby nasza placówka była dla nich miejscem, gdzie będą chętnie przebywać, znajdą nowe przyjaźnie, rozwiną swoje zdolności i zainteresowania. 

Mariola Mamala

 

GALERIA ZDJĘĆ: ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY I

Przejdź do treści