OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Ogłoszenie Dyrektora szkoły z dnia 23 X 2020r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

zgodnie z komunikatem Premiera Rady Ministrów z dnia 23 października br., uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.  Świetlica też.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z „Procedurą nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej w Łętowem dla klas IV-VIII” obowiązującą od 26 X br do odwołania, która jest zamieszczona w dzienniku elektronicznym.

Ponadto informujemy, że w związku z funkcjonowaniem w trybie stacjonarnym oddziałów przedszkolnych i klas I-III, plan zajęć dla tych oddziałów i klas, pozostaje bez zmian.

 

Genowefa Hornik- Dyrektor Szkoły

zajęcia odwołane

Przejdź do treści