KOMUNIKAT 05.11.2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

do 29 listopada br. zostało przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych.

  • Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
  • Tym samym, do 29 listopada br. zostało przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
  • Oznacza to, że uczniowie klas I – VIII do 29 listopada będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.
  • Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.
  • Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).
  • Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
  • Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki.
  • Konsultacje dla zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach, do 5 osób.

  • Olimpiady, turnieje i konkursy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwimy przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

 

Genowefa Hornik- Dyrektor Szkoły

 

 

Przejdź do treści