,,Zaproś mnie na swoją lekcję”

       Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie ,,Zaproś mnie na swoją lekcję”. W jego ramach, uczniowie klasy 6, gościli na swoich lekcjach p. Agnieszkę Handzel i panią Kamilę Plewę.

     Pani Agnieszka jest dyrektorem i nauczycielem języka polskiego w Kobielniku. Przeprowadziła zajęcia na temat emocji. Dowiedzieliśmy się, czym są emocje, co ma na nie wpływ i jak sobie radzić z trudnymi przeżyciami. Czy wiedzieliście, że w opanowaniu złych emocji pomaga nie tylko muzyka, ale także czytanie?

Próbowaliśmy też wspólnie odpowiedzieć na pytanie: ,,Jak wyglądają i brzmią emocje?”.

     Dzięki spotkaniu wiemy już, co może nam pomóc w radzeniu sobie ze strachem przed sprawdzianem. Jakie zmysły trzeba włączyć w trakcie uczenia się, by osiągnąć sukces. Będziemy starali się stosować podane przez panią Agnieszkę sposoby i metody, by lepiej sobie radzić z trudnymi emocjami.

Pani Kamila Plewa to nauczycielka języka polskiego. Jest wielką fanką i  propagatorką wśród uczniów myślenia wizualnego i tworzenia graficznych notatek, czyli sketchnotingu.

Spotkanie z nią dostarczyło nam wielu przeżyć i ciekawych informacji.

Myślenie wizualne  to myślenie obrazami. Sketchnoting  to notowanie z wykorzystaniem elementów wizualnych ( za pomocą symboli, znaków graficznych, słów).

Czego jeszcze się dowiedzieliśmy?  

Znamy zalety myślenia wizualnego:

– sprzyja zapamiętywaniu

-upraszcza przekaz i uatrakcyjnia go

– przyciąga uwagę- pozwala przekazać trudne rzeczy w łatwy sposób

– sprawia przyjemność

– wyróżnia

Podjęliśmy na lekcji pierwsze próby tworzenia swoich własnych graficznych notatek. Wszyscy byliśmy bardzo zaangażowani.

Dzięki spotkaniu z panią Kamilą wiemy, że o wiele lepiej jest, zamiast pisania ciągłego tekstu, wybrać najważniejsze informacje. Potem tylko zapisać hasła, krótkie zdania i uzupełnić je ramką, kolorem, prostym rysunkiem. Od dziś pisanie notatek to będzie dla nas samą przyjemnością i z pewnością ułatwi nam naukę.

Szkoła z życiem.

Uczniowie klasy 7, 2 grudnia, uczestniczyli w spotkaniu ,,Lekcja z życiem – co warto  wiedzieć o dawstwie szpiku”. Skierowane ono było do uczniów

 i nauczycieli, a zostało przeprowadzone przez Zespół projektu # KOMÓRKOMANIA  Fundacji DKMS.  Pozwoliło nam poznać misję, cele oraz historię fundacji.

Uświadomiło skalę dawstwa szpiku w Polsce i na świecie. Wiemy też, jakie są procedury pobrania szpiku i komórek macierzystych. Dawcą można zostać dopiero po ukończeniu 18 roku życia, mamy więc jeszcze czas, żeby podjąć decyzję .

W naszej szkole działa od kilku lat wolontariat. Wiemy więc , jak ważne jest niesienie pomocy potrzebującym.

W tym szczególnym czasie, jakim jest grudzień, warto zastanowić się nad tym, że pomoc innym to nie tylko dawanie rzeczy materialnych. Czasem coś, co nic nas nie kosztuje jest najcenniejszym darem dla kogoś –w tym wypadku  darem życia.

Agata Florek

Przejdź do treści