EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Granatowa grafika z tekstem: "Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r."

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r., zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego – to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane 16 grudnia br., przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Wyniki konsultacji projektu wymagań egzaminacyjnych

Po analizie przesłanych do nas opinii, zespoły merytoryczne wprowadziły kolejne zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych. Wśród przykładowych zmian można wymienić:

w przypadku egzaminu ósmoklasisty:

  1. z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza,
  2. z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
  3. z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną;

Więcej szczegółowych informacji o egzaminie dostępne są na stronach:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

Przejdź do treści