Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole

W 2020 roku nasza Szkoła realizowała zadania w ramach ministerialnego projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którego celem jest poprawa stanu czytelnictwa poprzez wzmacnianie roli bibliotek. Dzięki dotacji rządowej do Biblioteki szkolnej zakupiono 208 egzemplarzy książek na kwotę 5 000 złotych. Zakup książek poprzedziło przeprowadzenie ankiety zainteresowań czytelniczych wśród uczniów, opiniowanie listy książek przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski oraz konsultacje z Gminną Bibliotekę Publiczną. Podczas zakupów uwzględniono potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Ponadto dostosowano organizację pracy Biblioteki do potrzeb uczniów poprzez umożliwienie wypożyczeń na okres ferii i wakacji.

W ramach Projektu Biblioteka zorganizowała liczne wydarzenia promujące czytelnictwo, takie jak: przedstawienie „Jasełka”, wycieczka klas młodszych do Gminnej Biblioteki Publicznej, konkurs „Na najlepsze przebranie za ulubioną postać z książki”, Festiwal czytania online, akcja czytelnicza „Czytam codziennie”, „Piknikowe czytanie”, konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater literacki”, „Pasowanie na czytelnika” uczniów klasy I, wystawa prac konkursowych „Mój ulubiony bohater literacki” oraz akcję promocyjną zakupionych nowości książkowych.

Zrealizowano również następujące projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru szkolnego: „Magiczny kuferek”– projekt skierowany do wszystkich uczniów, „Czym skorupka za młodu nasiąknie” – projekt skierowany do uczniów oddziału przedszkolnego, „Litery znam, więc czytam sam” – projekt skierowany do uczniów klas I-III, „Z historią książki za pan brat” – projekt skierowany do uczniów klas VI – VIII.

Ponadto Biblioteka szkolna skierowała do rodziców uczniów „List otwarty” uwzględniający tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

Dzięki uczestnictwu w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” księgozbiór Biblioteki szkolnej został wzbogacony o wiele interesujących pozycji książkowych – zarówno lektur, jak również nowości czytelniczych.

DSC02253DSC02254DSC02255

Przejdź do treści