KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

w sprawie nauki zdalnej w oddziale przedszkolnym

 

Od soboty, 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. z uwagi na wysoki poziom zachorowań  na Covid-19 oraz bezpieczeństwo dzieci i rodziców zamknięte zostają oddziały przedszkolne.                                                                  

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych  i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji oraz straży pożarnej).

Pozostałe zasady pozostają bez zmian!

Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, w tym również klas I-III, uczą się zdalnie do 9 kwietnia 2021 r.

Dyrektor Szkoły

Sukces naszej szkoły w I Powiatowym Konkursie o Tadeuszu Kościuszce

Za kilka dni, czyli 24 marca przypada rocznica kiedy Tadeusz Kościuszko w 1794 r. złożył na rynku krakowskim przysięgę na wierność Rzeczypospolitej i objął przywództwo nad powstaniem jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej. Z powodu braku wystarczającej ilości broni nakazał utworzenie oddziałów chłopskich uzbrojonych w postawione na sztorc kosy. Do historii przeszli jako kosynierzy. Dzięki ich atakowi na rosyjskie armaty wojska Kościuszki zwyciężyły 4 kwietnia pod Racławicami. W celu mobilizacji chłopów 7 maja ogłosił tzw. Uniwersał Połaniecki, który ograniczał poddaństwo chłopów i przyznawał im wolność osobistą.

Tadeusz Kościuszko jest patronem naszej Szkoły, dlatego z ogromną radością wzięliśmy udział w I Powiatowym Konkursie o tym Bohaterze. Pierwsza odsłona konkursu miała charakter fotograficzny. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie było upodobnienie się do postaci Tadeusza Kościuszki (portret, scenka z życia), sfotografowanie przez uczestnika konkursu własnej stylizacji i nadesłanie zdjęcia na adres organizatora. Po raz pierwszy konkurs miał rangę powiatową , Honorowy Patronat nad nam nim objął Starosta Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga oraz Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut.

17 marca zostały przedstawione wyniki tego konkursu, w którym otrzymaliśmy:

WYRÓŻNIENIA:

Wojciech Śliwa, uczeń klasy II

Michał Jarosz, uczeń klasy IV

 

NAGRODA SPECJALNA:

dzieci ze świetlicy
Michał Dorczak, Igor Halama, Błażej Steczek, Anna Tromiczak, Dorota Tromiczak,

Alicja Tromiczak, Krzysztof Węglarz, Mateusz Wąchała, Aleksandra Krzanik

Szczegółowe wyniki można znaleźć na stronach Urzędu Gminy Limanowa https://limanowa.in/urzedy/wyniki-i-powiatowego-konkursu-o-tadeuszu-kosciuszce/8078 oraz Szkoły Podstawowej w Siekierczynie https://spnrk1siekierczyna.fc.pl/strony.php?id=354

Opiekunami szkolnymi konkursu były: Natalia Ciołkiewicz, Agnieszka Górni i Katarzyna Tromiczak. W tym miejscu bardzo dziękujemy za chęć udziału w konkursie i zaangażowanie naszym uczniom oraz serdecznie gratulujemy!

A oto nasze prace konkursowe:

Natalia Ciołkiewicz

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

Grafika z tekstem: "Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach – od 22 marca do 11 kwietnia"

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

Dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach

 

Środki finansowe na dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów po powrocie do szkół z nauki zdalnej

Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych będą mogli uczestniczyć w dobrowolnych zajęciach wspomagających z wybranych przedmiotów obowiązkowych w szkole po powrocie z edukacji zdalnej. Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej zostanie zwiększona o dodatkowe 187 mln zł na wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie tych zajęć z uczniami. Przedstawiamy trzeci z czterech programów Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczący wsparcia uczniów w czasie i po pandemii.

Plansza informacyjna w kolorze granatowym. W centralnej części widnieje biały napis: Dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów - po powrocie do szkół z nauki zdalnej

Od października 2020 r. uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych uczą się w systemie zdalnym. Ta forma kształcenia ma pewne ograniczenia, które przekładają się m.in. na problemy w nauce. Aby temu zaradzić, przygotowaliśmy program, na realizację którego – decyzją Rady Ministrów – przekażemy samorządom środki finansowe na prowadzenie zajęć wspomagających dla uczniów. Rozwiązanie to pozwoli uzupełnić ewentualne braki w opanowaniu przez uczniów wymagań ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/srodki-finansowe-na-dodatkowe-zajecia-wspomagajace-dla-uczniow-po-powrocie-do-szkol-z-nauki-zdalnej

Genowefa Hornik

Dyrektor Szkoły

Rozpoczął się próbny egzamin ósmoklasisty

Dziś, 17 marca rozpoczęły się próbne egzaminy ósmoklasisty, które potrwają do 19 marca. Od godz. 9:00 uczniowie mierzyli się z zadaniami z języka polskiego. W czwartek – egzamin z matematyki, a w piątek – z wybranego języka obcego. Materiały do przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego z systemu informatycznego pobrało 88 proc. szkół podstawowych. Wiele z nich skorzystało również z materiałów z serwisów okręgowych komisji egzaminacyjnych dla dyrektorów szkół.

Plansza informacyjna w kolorach białym i pomarańczowym. Z lewej strony napis: Terminy próbnego egzaminu ósmoklasisty. Z prawej strony grafiki wypisane terminy poszczególnych egzaminów.

Próbny egzamin ósmoklasisty to przygotowanie do egzaminów majowych. Jeśli sytuacja epidemiczna będzie stabilna, nie przewidujemy zmian w zakresie terminów tego egzaminu.

Egzaminy w roku szkolnym 2020/2021

W 2021 r. egzaminy zostaną przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej. Ta jednorazowa zmiana spowodowana jest analizą ubiegłorocznych egzaminów i bieżącą sytuacją epidemiczną. Decyzja o zastosowaniu prostszej formuły i jasno określonych wymagań egzaminacyjnych oraz organizacji szkoleń dla nauczycieli była znana już w grudniu 2020 r.

Wytyczne znajdują się na stronie CKE oraz https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-17-do-19-marca-tzw-probne-egzaminy-osmoklasisty-organizowane-przez-centralna-komisje-egzaminacyjna/

Więcej informacji dotyczących egzaminów można znaleźć na stronach internetowych https://www.cke.gov.pl/oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

 

Podziękowania z Madagaskaru

Jak zapewne pamiętacie w październiku 2019r. gościliśmy w naszej szkole misjonarza ks. Lesław Podsiadło. Ks. Lesław, który przez wiele lat pracował na misjach na Madagaskarze, opowiedział nam o tym, jak wygląda życie tej afrykańskiej wyspie. Dowiedzieliśmy się z jakimi trudami muszą mierzyć się mieszkańcy Madagaskaru.

Społeczność naszej szkoły wsparła finansowo misje na Madagaskarze. Pieniądze, które zebraliśmy ks. Podsiadło przekazał dla dzieci ze szpitala dla trędowatych w Marana na Madagaskarze.

Poprzez ks. Lesława otrzymaliśmy podziękowania za naszą pomoc od księdza misjonarza Józefa Pawłowskiego pracującego na misjach na Madagaskarze.

Zachęcam do obejrzenia zdjęć z Madagaskaru oraz przeczytania listu przesłanego przez ks. Józefa.

 

Anna Bielak

 

DO PRZYJACIÓŁ MISJI

 

GALERIA ZDJĘĆ: PODZIĘKOWANIA Z MADAGASKARU

 

 

Próbny egzamin ósmoklasistów

Grafika z tekstem: "Marzec miesiącem egzaminów próbnych w szkołach"

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała materiały egzaminacyjne (arkusze oraz nagrania), w tym materiały dla uczniów z niepełnosprawnościami. Arkusze z poszczególnych przedmiotów będą dostępne każdego dnia trwania egzaminów na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Egzaminy próbne są dobrowolne dla ucznia. To swoisty sprawdzian przed wiosennymi egzaminami.

Egzamin próbny dla ósmoklasistów rozpocznie się 17 marca i zakończy 19 marca. Będzie przebiegał zgodnie z następującym harmonogramem.

  • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
  • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
  • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Więcej informacji dotyczących egzaminów można znaleźć na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.


Natalia Ciołkiewicz

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

       Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - Ministerstwo  Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl

Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób w różnych oddziałach. Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie.

Przeciwko władzy występowali także uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacjach młodzieżowych – łącznie ok. 20 tys. młodych ludzi.

Oddział przedszkolny pamiętał by godnie uczcić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Dzieci wraz z wokalistami zespołu Contra Mundum zaśpiewały piosenkę ,,Już dopala się ogień biwaku” oraz skandowały ,,Cześć i chwała bohaterom!”.

Swoje wystąpienie zakończyły uroczystym odśpiewaniem hymnu narodowego.

Pani Dyrektor ze wzruszeniem uczestniczyła w uroczystości.

Lucyna Leżańska

 

„Już dopala się ogień biwaku”

Przejdź do treści