Komunikat 30.04

4 maja 2021 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych


ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁĘTOWEM OD 4 MAJA 2021r.

  1. Oddziały przedszkolne nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
  2. Klasy I – III będą realizowali naukę w trybie stacjonarnym (zajęcia w szkole ) według obowiązującego w II półroczu planu lekcji  i  harmonogramu podanego przez wychowawców klas.
  3. Klasy IV – VIII  kontynuują nauczanie zdalne.
  4. Świetlica szkolna czynna dla dzieci realizujących naukę w szkole.
  5. W porozumieniu z rodzicami, zajęcia nauczania indywidualnego, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne mogą odbywać się w formie nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły.
  6. W szkole nadal obowiązują procedury bezpieczeństwa związane z pandemią wirusa  Covid -19, a szczególności: zakrywanie twarzy maseczką, dezynfekcja rąk, dystans  społeczny.
  7. Sekretariat szkoły czynny w godzinach 0d 8.00 d0 14.00. W każdej sprawie szkolnej prosimy o kontakt  z wychowawcą klasy, pedagogiem, dyrekcją szkoły/ sekretariatem 18 33 15 204,   e-mail: spletowe@mszana.pl

Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej zgodnie z Rozporządzeniem MEiN:

  • Od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach pozostali uczniowie.
  • Od 17 maja uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym.
  • Od 31 maja wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Dyrektor Szkoły

Genowefa Hornik

Przejdź do treści