Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022

Rozpoczynamy zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok 2021/2022. Przypominamy, że przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie wniosku. W każdym roku wymagane jest złożenie nowego wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy na następny rok szkolny. Ze względu na konieczność zaplanowania ilości miejsc w świetlicy dla uczniów na przyszły rok szkolny prosimy o terminowe składanie kart tj. do 20 czerwca 2021 r.

Wnioski o przyjęcie do świetlicy szkolnej zostaną przekazane dzieciom uczęszczającym w tym roku szkolnym na świetlicę, a także dostępne są:

  • w sekretariacie szkoły
  • u wychowawców świetlicy
  • na stronie internetowej szkoły pod linkiem: WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Natalia Ciołkiewicz

Przejdź do treści