Podsumowanie akcji „Góra Grosza 2021”

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Jej celem było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się w domach dziecka i rodzinach zastępczych.
Uczniowie chętnie przystąpili do akcji wiedząc, że oddając choćby jeden grosz można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego Natalia Ciołkiewicz, pani Bibliotekarz Katarzyna Tromiczak wraz z uczniami uczęszczającymi na Świetlicę Szkolną przez jeden dzień zliczali zebrane monety. Wspólnie zebraliśmy 347,20zł. Przygotowaliśmy 2 paczki, które zostaną wysłane na adres organizatora.

Dziękujemy wszystkim Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom, którzy włączyli się do akcji za wielkie serca oraz zrozumienie potrzeb potrzebujących dzieci.

Natalia Ciołkiewicz

Przejdź do treści