Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 17.09.2021 r. w Szkole Podstawowej w Łętowem odbyły się wybory władz Samorządu Uczniowskiego szkoły.

Zgodnie z przyjętymi zasadami uczniowie z klas 4-8 mogli zgłaszać swoich kandydatów do Samorządu Uczniowskiego.
    Po przeliczeniu wszystkich głosów oddanych przez uczniów w klasach 1-8, zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego w skład samorządu Szkoły Podstawowej weszły osoby o największej liczbie głosów i będą pełnić następujące funkcje:


Ewa Murzyn – Przewodnicząca
Jakub Grabiec – Zastępca przewodniczącej
Hubert Kołodziej – Skarbnik
Julia Węglarz– Sekretarz
Karolina Tęczar – członek samorządu


Życzymy wytrwałości i pomysłowości w pracy Samorządu Uczniowskiego. 


                                                                                                 Natalia Ciołkiewicz- opiekun Samorządu Uczniowskiego

Przejdź do treści