Podsumowanie akcji „Kredkobranie”

Po raz pierwszy w tym roku przyłączyliśmy się do akcji charytatywnej „Kredkobranie”.

Jest to okazja, aby dzieciom i młodzieży o polskich korzeniach,

Dzieci i młodzież o polskich korzeniach, mieszkający na terenie dawnych Kresów, potrzebują naszej pomocy w postaci przyborów szkolnych i materiałów plastycznych

Akcja „Kredkobranie” ma być odpowiedzią na te potrzeby, a równocześnie ma pokazać zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej polskim dzieciom i młodzieży, że ich przyjaciele pamiętają o nich i w miarę swoich możliwości chcą pomóc.

Mimo trwającego stanu epidemii, przy zachowaniu wszelkich procedur, chcemy po raz kolejny pokazać, że nie zapominamy o naszych najmłodszych Rodakach na Kresach. Zebrane dary trafią do polskich szkół i ośrodków edukacyjnych na Litwie, Białorusi i Ukrainie.

Ta ogólnopolska akcja została zainicjowana przez Fundację Ignatianum powołaną przez Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną w Krakowie (obecnie Akademię Ignatianum w Krakowie).

Dziękujemy wszystkim Rodzicom i Uczniom naszej szkoły, którzy chcieli przyłączyć się do akcji. Zebraliśmy 30 przyborów szkolnych, które spakowaliśmy i wysłaliśmy do Fundacji.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Natalia Ciołkiewicz

Przejdź do treści