II Międzynarodowa edycja VI Ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”

Dnia 21 października 2021 r. nasza szkoła wzięła udział w akcji „Przerwa na czytanie” organizowaną już po raz szósty przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. W tej ogólnopolskiej kampanii czytelniczej mogły wziąć udział wszystkie typy szkół i placówek oświatowych, a jej celem była promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska lokalnego, pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe oraz zachęcenie ich do sięgania po książkę w każdej sytuacji i w każdym miejscu. Akcja realizowana była w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”

W ramach promocji akcji czytelniczej na terenie szkoły rozwieszone zostały plakaty informujące o „VI Przerwie na czytanie”, rodzice zostali powiadomieni o wydarzeniu poprzez dziennik elektroniczny. Nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w tym niecodziennym wydarzeniu. Podczas wszystkich przerw międzylekcyjnych uczniowie czytali swoje ulubione książki, które przynieśli specjalnie z tej okazji.

W Bibliotece szkolnej została utworzona tzw. strefa czytania, gdzie, z pomocą nauczyciela bibliotekarza, najmłodsi uczniowie – klasa „O” – mogli czynnie uczestniczyć w biciu rekordu. W naszej szkole do akcji przystąpiło 117 uczniów – wszyscy uczniowie obecni tego dnia w szkole.

Cieszymy się, że uczniowie z tak dużym zaangażowaniem i entuzjazmem uczestniczyli w akcji i przyczynili się do osiągnięcia wspólnego celu – próby pobicia zeszłorocznego rekordu.

Tekst i zdjęcia

Katarzyna Tromiczak

Przejdź do treści