WYRUSZAMY W NIEZWYKŁY ŚWIAT NAUKI – ślubowanie klasy I

28 października w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej.

W uroczystości wzięli udział: wójt gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba, pani dyrektor Genowefa Hornik, ksiądz Mariusz Domaradzki, ksiądz Wacław Turoń, radny Łętowego Krzysztof Niedojad, rodzice pierwszaków oraz uczniowie klas 0, II, III wraz z wychowawcami.

W odświętnych strojach, w biretach na głowach dzieci z klasy pierwszej zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne przedstawiając wiadomości z różnych dziedzin. Pokazali, że już w tym wieku są dzielnymi patriotami, kochającymi naszą Ojczyznę Polskę, wiedzą jak należy zachowywać się w szkole, znają zasady ruchu drogowego i patrona swojej szkoły oraz pięknie śpiewają. W dowód uznania za swój występ otrzymali gromkie brawa od publiczności oraz pamiątkowe medale.

Po zakończeniu części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym został odśpiewany hymn narodowy, a następnie pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Z kolei rodzice ślubowali kochać, słuchać co mówią i troszczyć się o swoje dzieci.

Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Genowefa Hornik dokonała symbolicznego pasowania dotykając ołówkiem ramion uczniów, a pan Krzysztof Niedojad wręczył im legitymacje szkolne.

Na zakończenie pan wójt i pani dyrektor życzyli pierwszoklasistom powodzenia i sukcesów w nauce a rodzice zorganizowali dla nich „słodkie przyjęcie”.

Wszystkim pierwszakom życzymy, aby ten dzień pozostał

w ich pamięci jako wielkie przeżycie i niezapomniana radosna chwila.

Rodzicom gratulujemy tak zdolnych pociech.

Mirosława Jarosz

Przejdź do treści