Spotkanie z Policjantem

18 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Łętowem uczestniczyli w spotkaniu ze Panią policjant Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej.

Spotkania zostały podzielone na dwa bloki: dla klas młodszych oraz starszych. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas O-IV. Najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz wyposażeniu każdego policjanta. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił  sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się. W nagrodę za aktywny udział uczniowie otrzymali elementy odblaskowe.

Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas V-VIII. Tematem pogadanki była cyberprzemoc i skutki jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną. Prowadząca pogadankę uświadomiła uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.

          Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów oraz, mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią. 

Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej szkoły.

Natalia Ciołkiewicz

Gminne obchody Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada 2021 przedstawiciele wspólnoty uczniowskiej naszej szkoły wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego Natalią Ciołkiewicz i Panią Dyrektor Genowefą Hornik uczestniczyli w Mszanie Dolnej w obchodach Święta Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki Pocztów Sztandarowych przed Remizą OSP Mszana Dolna, gdzie później wygłoszono Apel Poległych. Wspólnie przemaszerowaliśmy na cmentarz parafialny, tam nastąpiło złożenie wiązanek i zapalenie zniczy na mogiłach żołnierzy. O godzinie 11.00 uczestniczyliśmy w Mszy Świętej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej, by podziękować Panu Bogu za 103 lata niepodległości naszej Ojczyzny.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM! 

Natalia Ciołkiewicz

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości – szkoła pamiętała by godnie uczcić to wielkie święto państwowe. W uroczystości brali również udział rodzice uczniów będących gospodarzami wydarzenia (klasa ,,0’’). Uczniowie oddziału przedszkolnego przedstawili sztukę teatralną pt.: ,,Droga do Niepodległości”. Wszyscy obejrzeli ją z dużym zainteresowaniem i nagrodzili gromkimi brawami. Prowadzący uroczystość w narracyjnej opowieści przybliżyli postać Józefa Piłsudskiego – bohatera, który sprawił, że Polska po latach niewoli i niebytu zaistniała na mapach Europy.

Druga część akademii była lekcją narodowego śpiewania. Uczniowie każdej z klas zaśpiewali pieśni patriotyczne przygotowane specjalnie na tę okazję. Poprzez to wydarzenie włączyliśmy się również w Ogólnopolską Akcję Szkoła do Hymnu.

Cały apel był niecodzienną lekcją historii. Wzruszona Pani Dyrektor mgr Genowefa Hornik pogratulowała dzieciom oraz nauczycielom, jak również podziękowała za obecność Rodzicom przybyłym na tę uroczystość.

Lucyna Leżańska

Wieczorne spotkanie z lekturą

,,Gromada niech się tu zbierze!

Oto obchodzimy Dziady!

A. Mickiewicz Dziady II

W środę, 03.11.2021 roku, uczniowie klasy 7 wraz z nauczycielką języka polskiego spotkali się w szkole na wieczornym, wspólnym czytaniu dramatu ,,Dziady cz. II”. Siódmoklasiści zasiedli wokół stołu, w sali oświetlonej tylko blaskiem świec. Lekturę poprzedził krótki film, dotyczący dawnych wierzeń i zwyczajów związanych z kultem zmarłych. Nie zabrakło także niezbędnych do obrzędu dziadów akcesoriów. Atmosfery niesamowitości, oprócz ciemności panujących za oknem, dodawała muzyka. Uczniowie wysłuchali utwory ,,Elektryczne Dziady” grupy Hard Rockets. W atmosferze tajemniczości młodzież z wielkim zaangażowaniem czytała kolejne wersy dramatu. Spotkanie było niezwykłe. Z pewnością pozwoliło uczniom lepiej zrozumieć treść utworu oraz dostarczyło nowych przeżyć. Takie podejście do lektury zachęca do czytania i zostanie na długo w pamięci.

Agata Florek

WYRUSZAMY W NIEZWYKŁY ŚWIAT NAUKI – ślubowanie klasy I

28 października w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej.

W uroczystości wzięli udział: wójt gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba, pani dyrektor Genowefa Hornik, ksiądz Mariusz Domaradzki, ksiądz Wacław Turoń, radny Łętowego Krzysztof Niedojad, rodzice pierwszaków oraz uczniowie klas 0, II, III wraz z wychowawcami.

W odświętnych strojach, w biretach na głowach dzieci z klasy pierwszej zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne przedstawiając wiadomości z różnych dziedzin. Pokazali, że już w tym wieku są dzielnymi patriotami, kochającymi naszą Ojczyznę Polskę, wiedzą jak należy zachowywać się w szkole, znają zasady ruchu drogowego i patrona swojej szkoły oraz pięknie śpiewają. W dowód uznania za swój występ otrzymali gromkie brawa od publiczności oraz pamiątkowe medale.

Po zakończeniu części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym został odśpiewany hymn narodowy, a następnie pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Z kolei rodzice ślubowali kochać, słuchać co mówią i troszczyć się o swoje dzieci.

Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Genowefa Hornik dokonała symbolicznego pasowania dotykając ołówkiem ramion uczniów, a pan Krzysztof Niedojad wręczył im legitymacje szkolne.

Na zakończenie pan wójt i pani dyrektor życzyli pierwszoklasistom powodzenia i sukcesów w nauce a rodzice zorganizowali dla nich „słodkie przyjęcie”.

Wszystkim pierwszakom życzymy, aby ten dzień pozostał

w ich pamięci jako wielkie przeżycie i niezapomniana radosna chwila.

Rodzicom gratulujemy tak zdolnych pociech.

Mirosława Jarosz

„Czytanie łączy pokolenia”

Dnia 28 października w naszej szkole odbyła się akcja głośnego czytania pod hasłem: „Czytanie łączy pokolenia”.

W akcji wzięli udział uczniowie ze wszystkich oddziałów klasowych, zaproszeni goście oraz rodzice naszych uczniów. Głównym celem wydarzenia było propagowanie czytelnictwa wśród uczniów oraz zwrócenie uwagi na rolę głośnego czytania jako formy budowania i wzmacniania więzi międzypokoleniowej.

Uczniowie klas młodszych z entuzjazmem wsłuchiwali się w teksty Andersena, Brzechwy czy Janczarskiego – starsi z zaciekawieniem przenieśli się w tajemniczy świat „Opowieści z Narnii” oraz w świat przygód z powieści Verne’a. Uczniowie klasy ósmej z uwagą wysłuchali rozważań świętego Jana Pawła II.

Swoje niepowtarzalne interpretacje znanych utworów literackich zaprezentował pan Bolesław Żaba – wójt gminy Mszana Dolna, ksiądz Wacław Turoń – duszpasterz parafii w Łętowem oraz rodzice: pani Agnieszka Dorczak, pani Sylwia Klimek, pani Monika Kołodziej, pan Krzysztof Niedojad, pani Beata Pajdzik oraz pani Aneta Węglarz.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród społeczności szkolnej i udowodniło, że czytanie – naprawdę – łączy pokolenia.

Katarzyna Tromiczak

Stypendia rozdane !

28 listopada 2021 dwie uczennice naszej szkoły otrzymały stypendia za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2020/2021. Były to Anna Niedojad i Julia Węglarz, obecnie uczęszczające do klasy piątej. Uroczystego wręczenia tych wyróżnień dokonał Wójt Gminy Mszana Dolna – pan Bolesław Żaba, który wyraził ogromne uznanie dla naszych zdolnych uczennic i pogratulował zarówno dziewczętom jak i ich rodzicom. Szkoła również przyłącza się do tych gratulacji i wszystkim uczniom życzymy kolejnych sukcesów i nagród.

Monika Mrózek

Próbna ewakuacja budynku szkoły

W dniu 26 października odbyła się w naszej palcówce coroczna próbna ewakuacja budynku szkoły. Wszyscy przebywający w szkole uczniowie i pracownicy szybko i w sposób zorganizowany opuścili budynek i udali się na boisko szkolne. Całość ewakuacji przebiegła bardzo sprawnie w niezwykle ładnych jak na tą porę roku warunkach pogodowych.

Zbigniew Wcisło – artykuł

Katarzyna Tromiczak – zdjęcia

II Międzynarodowa edycja VI Ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”

Dnia 21 października 2021 r. nasza szkoła wzięła udział w akcji „Przerwa na czytanie” organizowaną już po raz szósty przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. W tej ogólnopolskiej kampanii czytelniczej mogły wziąć udział wszystkie typy szkół i placówek oświatowych, a jej celem była promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska lokalnego, pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe oraz zachęcenie ich do sięgania po książkę w każdej sytuacji i w każdym miejscu. Akcja realizowana była w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”

W ramach promocji akcji czytelniczej na terenie szkoły rozwieszone zostały plakaty informujące o „VI Przerwie na czytanie”, rodzice zostali powiadomieni o wydarzeniu poprzez dziennik elektroniczny. Nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w tym niecodziennym wydarzeniu. Podczas wszystkich przerw międzylekcyjnych uczniowie czytali swoje ulubione książki, które przynieśli specjalnie z tej okazji.

W Bibliotece szkolnej została utworzona tzw. strefa czytania, gdzie, z pomocą nauczyciela bibliotekarza, najmłodsi uczniowie – klasa „O” – mogli czynnie uczestniczyć w biciu rekordu. W naszej szkole do akcji przystąpiło 117 uczniów – wszyscy uczniowie obecni tego dnia w szkole.

Cieszymy się, że uczniowie z tak dużym zaangażowaniem i entuzjazmem uczestniczyli w akcji i przyczynili się do osiągnięcia wspólnego celu – próby pobicia zeszłorocznego rekordu.

Tekst i zdjęcia

Katarzyna Tromiczak

Góra Grosza

XXII edycja

Szanowni Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice

Ostatni rok był dla wszystkich czasem wyzwań. Nowa sytuacja zmieniła myślenie i działania.
Zamknięte przedszkola i szkoły, nauka zdalna, potem hybrydowa, wirtualne spotkania, miały ogromny wpływ na Dyrekcję, Nauczycieli i Dzieci.

Dzięki wysiłkowi jaki włożyli Państwo oraz dzieci w XXI akcję Góra Grosza, udało się ponownie pomóc wielu podopiecznym Towarzystwa Nasz Dom na terenie całej Polski.

W tym roku również uruchamiamy zbiórkę.Będzie dla nas ogromnym zaszczytem, jeśli zdecydują się Państwo przyłączyć do tegorocznej Akcji na rzecz dzieci nie wychowujących się w swoich rodzinach.

Więcej szczegółów na stronie: http://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/xxii-edycja/

Opiekun Samorządu Uczniowskiego- Natalia Ciołkiewicz

Przejdź do treści