Dodatkowe dni wolne

DODATKOWE DNI WOLNE

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 

(szkoła zapewnia opiekę świetlicową):

15 października 2021 r.

12 listopada 2021 r.

2 maja 2022 r. – pn

24 – 26 maja 2022 r.

17 czerwca 2022r.

21 czerwca 2022 r.

Przejdź do treści