Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych- 1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna – 23 -31 grudnia 2021r.

Ferie zimowe – 17 – 30 stycznia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022r.

Egzamin ósmoklasisty – 24 -26 maja 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 24 czerwca 2022r.

Ferie letnie – 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r .

        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Przejdź do treści