Ogłoszenia

ROK 2020/2021

**********************************************

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Polisa: EDU-A/P nr 080827

Telefon: 22 575 25 25


ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

W dniu 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 1000  Pani Lucyna Leżańska zaprasza rodziców uczniów klasy 0 na spotkanie organizacyjne.

W dniu 1 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 800 zostanie odprawiona msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego. Po mszy świętej Pani Dyrektor zaprasza wszystkich rodziców na spotkanie na sali gimnastycznej. W tym czasie uczniowie klas 0-VIII spotykają się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych.

Uczniowie klas 0-III po spotkaniu z wychowawcami oczekują pod ich opieką na rodziców (przy ładnej pogodzie na boisku szkolnym).

Po spotkaniu z Panią Dyrektor rodzice uczniów klasy I udają się na spotkanie z wychowawcą – Panią Mariolą Mamalą (w tym czasie uczniowie klasy I będą pod opieką wychowawcy świetlicy).

Od 1 września 2020 r. do budynku szkolnego obowiązują wejścia wyznaczone dla poszczególnych klas:

 • przedszkole – wejście główne,
 • klasa 0 – wejście obok sali gimnastycznej od strony biblioteki publicznej,
 • klasa I, II i IV – wejście ewakuacyjne przy windzie dla niepełnosprawnych (przy wejściu do biblioteki publicznej),
 • klasa III, VI, VII i VIII – wejście od podwórka (z tyłu szkoły).

**********************************************

**********************************************

**********************************************

Święto naszych Mam

**********************************************

KOMUNIKAT 8

Drodzy Rodzice i Uczniowie

informujemy, że do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

Więcej informacji

Genowefa Hornik – Dyrektor Szkoły

**********************************************

KOMUNIKAT 7

Drodzy Rodzice i Uczniowie

informujemy, że do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

 Więcej informacji

**********************************************

Informacja 1

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

 

Dyrektor szkoły informuje,  że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.

W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia oraz wtorek 14 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość. 

 Genowefa Hornik

**********************************************

KOMUNIKAT 6

OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY

 1. Zgodnie z wytycznymi MEN dyrektor szkoły informuje, że w dziennikach lekcyjnych nauczyciele nie wpisują obecności na zajęciach prowadzonych zdalnie.
 2. Dyrektor szkoły prosi Rodziców o zapoznanie się z informacją na temat  sposobu przetwarzania danych osobowych wynikającego z realizacji zdalnego nauczania. Informacje znajdują się w linkach poniżej.

 

Załącznik od Administratora

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

**********************************************

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

            Uprzejmie informuję, iż również w okresie zagrożenia epidemicznego jestem do Waszej dyspozycji. Jeśli macie potrzebę kontaktu, rozmowy, wsparcia ze strony pedagoga proszę o wiadomość na adres e – mail: honorata168@wp.pl lub    o kontakt telefoniczny: 888 843 863.

Szczegóły godzin pracy dostępne są w zakładce „pedagog szkolny”.

Zapraszam do kontaktu.

Pozdrawiam serdecznie, życząc wszystkim zdrowia i spokoju!

Honorata

 Kaleta

 

**********************************************

KOMUNIKAT 5

OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY

 

      Dyrektor szkoły informuje, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej zawieszenie działalności szkół zostało przedłużone do 10 kwietnia 2020 r.

      Od 25 marca 2020 r. rozpoczynamy pracę zdalną z uczniami jako obowiązkową formę realizacji podstawy programowej w związku z wejściem w życie rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informacje dotyczące prowadzenia nauczania na odległość w dniach od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zostały przesłane do Rodziców, Uczniów i Nauczycieli drogą elektroniczną.

Proszę o stały kontakt   z wychowawcami klas i nauczycielami danych zajęć oraz zgłaszanie wszelkich trudności wynikających z prowadzenia tej formy nauczania.

W okresie do 10 kwietnia 2020 r. sekretariat pracuje zdalnie. We wszystkich  sprawach  można kontaktować się poprzez adres e-mail: spletowe@mszana.pl lub telefonicznie pod  numerem 668 605 258.

 

Genowefa Hornik – dyrektor szkoły

**********************************************

KOMUNIKAT 4

Ważna informacja dla Uczniów i Rodziców

W związku z zawieszeniem zajęć, po spotkaniu Grona Pedagogicznego w dniu 13 marca br. ustalono, że:

 1. praca nauczycieli z uczniami odbywać się będzie zdalnie (forma i sposób prowadzenia zostanie przekazana telefonicznie),
 2. nauczyciele w tym czasie będą przygotowywać materiały i zadania dla uczniów,
 3. zajęcia zdalne rozpoczną się 16 marca i będą trwać do odwołania,
 4. rodziców prosimy o sprawdzanie realizowania przez swoje dzieci zlecanych do wykonania zadań i poleceń nauczycieli,
 5. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia bezpłatnie szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę.
  Zachęcamy do korzystania z nich.

 

Genowefa Hornik – dyrektor szkoły

**********************************************

KOMUNIKAT 3

 

Szanowni Rodzice,

Dyrektor szkoły informuje, że:

 1. zebranie z rodzicami z dnia 19 marca 2020 r. zostaje odwołane,
 2. w czasie zawieszenia zajęć Sekretariat przyjmuje wnioski i karty zapisu do klasy I i oddziału przedszkolnego od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00-14.00.

**********************************************

KOMUNIKAT 2

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Szanowni Państwo,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. szkoły nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ta decyzja wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Od 12 marca 20020 r  zawieszamy na dwa tygodnie wszystkie zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Uczniowie pozostają w domu.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń,  w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Genowefa Hornik – dyrektor szkoły

**********************************************

KOMUNIKAT 1

Drodzy Rodzice

Decyzją Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym w dniach 11-13.03.2020 r. zostają odwołane zajęcia szkolne.

 

**********************************************

Zgodnie z rekomendacjami MEN  w zakresie profilaktyki zdrowotnej  w związku  z pojawiającymi się w niektórych krajach  przypadkami zachorowań na koronawirusa 

Dyrektor Szkoły apeluje
 do rodziców:

– aby dbali o przestrzeganie podstawowych zasad higieny przez ich dzieci, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

– by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;

– aby rodzic, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

– rodzicowi  dziecka do 8. roku życia,  w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy  się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa,
Dz.U. 2017, poz. 1368); 

– rodzicu sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

**********************************************

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY MSZANA DOLNA – pobierz

**********************************************

INFORMACJA

SZANOWNI PAŃSTWO

informujemy o zmianie tygodniowego rozkładu zajęć, która będzie obowiązywać
od dnia 10 lutego 2020 r.
(zmiana dotyczy klas V-VII)

Plan lekcji dla poszczególnych klas „O”– VII
(obowiązujący od  10 lutego 2020 roku)
do pobrania w rozszerzeniu .docx oraz w rozszerzeniu .pdf

Tygodniowy rozkład zajęć obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem od 10 lutego 2020 roku
w rozszerzeniu .docx (w programie Microsoft Office Word)

 

Tygodniowy rozkład zajęć obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem od 10 lutego 2020 roku
w rozszerzeniu .pdf (w programie Adobe Acrobat Document)

**********************************************

«««    Zebranie z Rodzicami   »»»

Dnia 23 stycznia 2020 r. (czwartek)
o godz. 1600 odbędzie się ZEBRANIE Z RODZICAMI

 • Zebranie ogólne (o 1600) odbędzie się w sali gimnastycznej, podczas którego będzie prezentacja na temat: Nie przegraj swojej młodości – sygnały i jak rozmawiać
 • Następnie odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas.

Serdecznie zapraszamy.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łętowem, Wychowawcy, Nauczyciele

**********************************************

**********************************************

Zapraszamy
do udziału w konkursach organizowanych
przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZĘ O ZGŁOSZENIE SIĘ U WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W CELU POZNANIA SZCZEGÓŁOWYCH REGULAMINÓW KONKURSÓW

🙂 🙂 🙂 

**********************************************

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łętowem, Wychowawcy, Nauczyciele

 

 

**********************************************

 

 

800 080 222
  
całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów
Od 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna ogólnopolska infolinia dla dzieci,  młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.
 
Więcej informacji: (załącznik pdf)
 

**********************************************

INFORMACJA DLA RODZICÓW
na temat potencjalnych zagrożeń związanych
ze stosowaniem elektronicznych papierosów
 
 
Materiał opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny
przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

**********************************************

Plan lekcji dla poszczególnych klas “O” – VII
(obowiązujący od  2 września 2019 roku)
do pobrania w rozszerzeniu .docx oraz w rozszerzeniu .pdf

Tygodniowy rozkład zajęć obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem od
2 września 2019 roku

w rozszerzeniu .docx (w programie Microsoft Office Word)
Tygodniowy rozkład zajęć obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem od
2 września 2019 roku

w rozszerzeniu .pdf (w programie Adobe Acrobat Document)

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁĘTOWEM

W dniu 2 września 2019 roku o godzinie 800 w Kościele Parafialnym w Łętowem zostanie odprawiona Msza Święta. Po nabożeństwie około godziny 900 nastąpi Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego, po którym będą miały miejsce spotkania z wychowawcami w klasach.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW I RODZICÓW!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łętowem, Wychowawcy, Nauczyciele

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW I RODZICÓW
na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019.
19 czerwca 2019 r. (środa) 

Dnia 19 czerwca 2019 o godzinie 800 – Msza Święta
w Kościele Parafialnym w Łętowem,
po nabożeństwie uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego:

część artystyczna,

wystąpienie Pani Dyrektor, wręczenie świadectw, nagród i dyplomów najlepszym uczniom, listów gratulacyjnych i podziękowań Rodzicom,

spotkania wychowawców z uczniami w klasach
(rozdanie świadectw – pożegnanie).

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łętowem, Wychowawcy, Nauczyciele

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

Dnia 15 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Łętowem  sierż. szt. Dariusz Ciba z Zespołu ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Limanowej spotkał się z rodzicami i nauczycielami. Funkcjonariusz omawiał cyberprzemoc a także przedstawił zagrożenia, jakie wynikają z zażywania narkotyków oraz dopalaczy i wiążące się z tym konsekwencje prawne.  W spotkaniu wykorzystał walizkę edukacyjną, która zawiera przykładowe przedmioty najczęściej wykorzystywane do zażywania i dystrybucji narkotyków, a także substancje, które do złudzenia przypominają różnego rodzaju środki odurzające.

Dyrektor Genowefa Hornik

GALERIA ZDJĘĆ: SPOTKANIE NT CYBERPRZEMOCY I INNYCH ZAGROŻEŃ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

«««    Zebranie z Rodzicami   »»»

W środę 15 maja 2019 roku o godzinie 1430
na sali gimnastycznej odbędzie się zebranie ogólne i prelekcja Pana M. Ciby z Wydziału Prewencji Policji w Limanowej na temat cyberprzemocy.
Następnie będzie miało miejsce spotkanie z wychowawcami klas.

Zapraszamy w tym dniu Rodziców naszych uczniów do szkoły.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łętowem, Wychowawcy, Nauczyciele
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA:

18 kwietnia 2019 r. – 23 kwietnia 2019 r.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

«««    Wywiadówka    »»»

W piątek 11 stycznia 2019 roku o godzinie 1600

 odbędzie się wywiadówka szkolna.

Zapraszamy w tym dniu Rodziców naszych uczniów do szkoły.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łętowem, Wychowawcy, Nauczyciele

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Szanowni Państwo,

Podobnie jak w ubiegłym roku, podczas wywiadówki 26.11.2018 r. będziemy zbierać datki, które w ramach akcji charytatywnej „Świąteczna Paczka”, zostaną przeznaczone na bożonarodzeniowe paczki dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły.

Bardzo prosimy o wsparcie naszej inicjatywy.

                                                                                                       Uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

«««    Wywiadówka    »»»

W poniedziałek 26 listopada 2018 roku o godzinie 1600

 odbędzie się wywiadówka szkolna.

Zapraszamy w tym dniu Rodziców naszych uczniów do szkoły.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łętowem, Wychowawcy, Nauczyciele

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

«««    Wywiadówka    »»»

W piątek 21 września 2018 roku o godzinie 1600

 odbędzie się wywiadówka szkolna.

Zapraszamy w tym dniu Rodziców naszych uczniów do szkoły.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łętowem, Wychowawcy, Nauczyciele

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁĘTOWEM

W dniu 3 września 2018 roku o godzinie 800 w Kościele Parafialnym w Łętowem zostanie odprawiona Msza Święta. Po nabożeństwie około godziny 900 nastąpi Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego, po którym będą miały miejsce spotkania z wychowawcami w klasach.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW I RODZICÓW!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Łętowem

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

«««    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)    »»»

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zaczyna być aktem bezpośrednio stosowanym od dnia 25 maja 2018 r.

Więcej informacji w zakładce RODO albo w odnośniku poniżej.

Klauzula informacyjna

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

«««    Wywiadówka    »»»

W czwartek 17 maja 2018 roku o godzinie 1600 odbędzie się wywiadówka szkolna.

Zapraszamy w tym dniu Rodziców naszych uczniów do szkoły.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

«««    Wywiadówka    »»»

W czwartek 1 lutego 2018 roku o godzinie 1600 odbędzie się wywiadówka szkolna.

Zapraszamy w tym dniu Rodziców naszych uczniów do szkoły.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

«««    Wywiadówka    »»»

W czwartek 16 listopada 2017 roku o godzinie 1600 odbędzie się wywiadówka szkolna.

Zapraszamy w tym dniu Rodziców naszych uczniów do szkoły.

Podczas wywiadówki uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas będą zbierać datki, które będą przeznaczone na bożonarodzeniowe paczki dla potrzebujących mieszkańców naszej miejscowości.

Bardzo prosimy o wsparcie naszej akcji.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

«««    Wywiadówka    »»»

W piątek 22 września 2017 roku o godzinie 1600 odbędzie się wywiadówka szkolna.

Zapraszamy w tym dniu Rodziców naszych uczniów do szkoły.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Zajęcia sportowe dla uczniów klas IV-VII w programie Szkolny Klub Sportowy odbywają się we czwartki o godzinie 15:30 oraz w soboty o godzinie 9:00.
Obecnie zajęcia do odwołania odbywają się na Orliku w Mszanie Górnej lub w razie deszczu na naszej Sali gimnastycznej.
Zapraszamy wszystkich chętnych.
Prowadzący zajęcia Pan Leszek Kamiński.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

W razie wypadku ucznia w Szkole lub poza nią
Rodzice natychmiast zgłaszają wypadek telefonicznie
podając serię, nr polisy i PESEL dziecka.

Nr telefonu: 22 2122012

Seria i nr polisy:

Seria: EDU-A/P

Nr polisy: 041179

Dyrekcja Szkoły

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

«««    Wywiadówka    »»»

W piątek 25 września 2015 roku o godzinie 1600 odbędzie się wywiadówka szkolna.

Zapraszamy w tym dniu Rodziców naszych uczniów do szkoły.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Plan lekcji dla poszczególnych klas „O” – VI
(obowiązujący od 01 września 2015 roku)
do pobrania w wersji .pdf

  PLAN LEKCJI

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ:

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Wykaz podręczników do pobrania w wersji .pdf

wykazpodrecznikow20152016_

Zestaw podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej w Łętowem w roku szkolnym 2015/2016
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Przejdź do treści