Pedagog Szkolny

PEDAGOG SZKOLNY – mgr Natalia Ciołkiewicz

tel: 787 273 624

e-mail: nataliaciol@sp-letowe.pl

Dzień tygodnia Godziny
wtorek 11:30-13:30
   
czwartek 11:30-13:30

 

     
     
     
     

„Mieć czas dla dziecka – to początek wszelkiego wychowania.”  

Karl Hesselbacher

 

Nie taki pedagog straszny jak go malują!

czyli …. do czego i komu służy pedagog szkolny?

 

DO PEDAGOGA SZKOLNEGO MOŻE PRZYJŚĆ KAŻDY, KTO MA JAKIŚ KŁOPOT,  A NIE POTRAFI SOBIE Z NIM SAMODZIELNIE PORADZIĆ.

Uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny/a
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • Masz problemy rodzinne
 • Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • Chciałbyś pomóc innym, lecz nie wiesz, w jaki sposób
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

Rodzicu, do pedagoga szkolnego możesz przyjść, gdy zauważysz:

 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka;
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

WAŻNE ADRESY I TELEFONY

 • Młodzieżowy telefon zaufania – tel.988
 • Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – tel. 116 111
 • Telefon Zaufania dla Osób z Problemami Alkoholowymi i ich rodzin – tel. 12 411 60 44
 • Niebieska linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – tel. 0 800 12 00 02
 • Pomarańczowa linia (Informacje i konsultacje dla rodziców i młodzieży, którym, picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub inne zachowania o cechach uzależnienia utrudniają  funkcjonowanie i porozumiewanie się) tel. 0 801 140 068
 • Rzecznik Praw Dziecka Warszawa; ul. Przemysłowa- tel.: (22) 583 66 00;
 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Limanowej, ul. Zygmunta Augusta 8, tel.+48 18 337 17 37 ; e-mail: pomagamy@poczta.onet.pl
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mszana Dolna; ul. Spadochroniarzy 6; tel. 018 33 10 541; tel./fax 018 33 10 541 ;  e-mail: gops@mszana.pl
 • Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, tel. 18 3310541 w godzinach pracy Ośrodka
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mszana Dolna; ul. Spadochroniarzy 6 –  tel.18 3319805 w godzinach pracy Urzędu Gminy.
 • Punkt Konsultacyjny do spraw Uzależnień i PrzemocyUrząd Gminy Mszana Dolna; ul. Spadochroniarzy 6 (pokój nr 1) – tel. 18 3319810

dyżur psychologa ( wtorek w godz. 14:00–18:00)

dyżur radcy prawnego ( piątek w godz. 9:00-10:00)

dyżur pracownika socjalnego ( poniedziałek w godz. 15.30-16:30 środa w godz. 8.00-10.00 )

dyżur specjalisty do spraw uzależnień ( środa w godz.15:00-17:00 czwartek w godz. 15:00-17:00)

 • Komisariat Policji Mszana Dolna;   ul Piłsudskiego 2 – tel.18 3310007
 • Ponadto w Domu Parafialnym przy Parafii Św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej w każdy wtorek o godz. 17.30 spotyka się Grupa Rodzinna AL-ANON ,która skupia osoby mające w rodzinie problem alkoholowy, tel. kontaktowy 696 965 439

Źródło: http://www.mszana.pl/urzad-gminy/urzad-gminy/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/projekt-systemowy-pokl/instytucje-adresy.html


800 12 12 12 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów „Pomagamy”

Uprzejmie informujemy, że ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona została telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.
Poniżej przekazujemy link do strony Rzecznika Praw Dziecka, na której znajdą Państwo wszystkie informacje związane z Dziecięcym Telefonem Zaufania RPD: https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka

Celem infolinii jest:

 • profilaktyka problemów dzieci i młodzieży, w tym następstw izolacji rówieśniczej spowodowanych stanem epidemii COVID-19.
 • wsparcie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży w ramach prowadzenia przez specjalistów infolinii interwencyjno-informacyjnej.
 • pomoc, jeśli masz problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych.
 • wsparcie odnośnie relacji i i związanych z nimi emocjami.
 • pomoc ofiarom przemocy i agresji – słownej czy fizycznej ze strony rówieśników lub dorosłych.

Kampania społeczno-edukacyjna „Nastoletnia depresja” –

„Nie pozwól dziecku wylogować się z życia”

Forum przeciw depresji: Kampania społeczno-edukacyjna „Nastoletnia depresja” – „Nie pozwól dziecku wylogować się z życia”

Trwa 15. edycja ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej Forum Przeciw Depresji. Realizowana jest ona pod hasłem „Nastoletnia depresja. Życie w trybie online/offline – nie pozwól dziecku wylogować się z życia”. W ramach kampanii zostanie przeprowadzony cykl bezpłatnych szkoleń on-line dla nauczycieli oraz dzień otwarty dla rodziców z wykładami ekspertów i bezpłatnymi konsultacjami on-line z lekarzem psychiatrą. Honorowy patronat nad cyklem szkoleń dla nauczycieli objął Minister Edukacji i Nauki.

Wsparcie w walce z depresją

Forum Przeciw Depresji zachęca także do skorzystania z bezpłatnego wsparcia telefonicznego. Od 22 do 26 lutego br. w godz. 17:00-19:00 będzie działał Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji. Pod numerem 22 594 91 00 pomocy udzieli lekarz psychiatra.

Podczas rozmowy specjalista może pomóc choremu na depresję lub osobom, które podejrzewają depresję u kogoś bliskiego, w rozpoznaniu i nazwaniu problemu, a także szukaniu oparcia w najbliższym otoczeniu.

Problem depresji wśród dzieci i młodzieży

Depresja coraz częściej dotyka dzieci i młodzież. To poważna choroba, a nie przejaw złego zachowania czy buntu. Przyczyny depresji u dzieci i młodzieży wynikają m.in. z trudności w nauce, są związane z brakiem akceptacji przez grupę rówieśniczą czy agresją w internecie. Zachowania depresyjne potęguje także obecna sytuacja – konieczność pozostawania w domu i ograniczenie kontaktów rówieśniczych.

Pierwsze symptomy depresji mogą być mylone z młodzieńczym buntem, a przez to są często bagatelizowane przez nastolatków, jak również ich otoczenie. Dlatego zarówno rodzicie, jak i nauczyciele, będący najbliżej uczniów, powinni być szczególnie wrażliwi na zmiany w zachowaniu młodych ludzi.


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

napis na granatowym tle Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. Rozpocznie ona swoją działalność 1 stycznia 2021 r.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Placówki te działają bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.

Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Placówki te wspierają także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

W tym okresie poradnie zostały zobligowane do podejmowania dodatkowych działań o charakterze interwencyjnym, w sytuacjach kryzysowych.

Informacje na ten temat są dostępne na stronach internetowych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz w szkołach.

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

Bezpłatna infolinia 800 080 222

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatna, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.


Pedagog szkolny

w swojej pracy kieruje się poniższymi zasadami:

 • Zasada dyskretnej opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.

 • Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne – i wiedzę tą wykorzystuje organizując proces wychowania.

 • Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajda wsparcie i pomoc. Pedagog stara siężeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie.

 • Zasada podmiotowości ucznia, która wnika z założenia że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.

 • Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniem w rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym, jak i najbliższym środowisku.


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE

 1. Chroń informacje o sobie – posługuj się nickiem (pseudonimem), unikaj podawania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu.

 2. Nie udzielaj informacji dotyczących innych m.in.

 • miejsca i godzin pracy rodziców i wykonywanego przez nich zawodu;

 • czasu nieobecności w domu (odpoczynku i wyjazdów);

 • cennych rzeczy posiadanych przez rodzinę.

 1. Nie ufaj osobom poznanym w sieci – zachowaj ostrożność w kontaktach z osobami, których nie znasz. Dotyczy to np. czatów, do których dostęp ma wielu różnych użytkowników. Nie umawiaj się na spotkania z osobami poznanymi w sieci – na takie spotkania możesz iść za zgodą rodziców i w towarzystwie osób dorosłych.

 2. Uważaj na szkodliwe oprogramowanie – nie pobieraj plików z niesprawdzonych (niezabezpieczonych) stron internetowych.

 3. Pozwalaj rodzicom:

 • kontrolować to, co robisz w Internecie;

 • zabezpieczyć komputer przed nieodpowiednimi stronami;

 • poinformuj rodziców o poznanych w Internecie osobach;

 • ze sklepu internetowego korzystaj tylko za ich zgodą.

 1. Reaguj odpowiednio na agresję – jeśli w Internecie ktoś cię obraża, wypisuje kłamstwa na twój temat, porozmawiaj o tym z rodzicami albo opiekunami. Gdy coś cię zaniepokoi, zawstydzi, gdy trafisz na niewłaściwe strony, dostaniesz podejrzanego maila itp. ZAWSZE ZAWIADOM RODZICÓW lub NAUCZYCIELA!!!

  Adresy bezpiecznych stron:

  http://www.dzieckowsieci.pl/

  https://twojedzieckowsieci.pl/

  https://sieciaki.pl/dla-rodzicow-i-nauczycieli/przydatne-linki

  www.saferinternet.pl

  Pamiętaj:

NIE WŁAMUJ SIĘ NA CUDZE KONTA!

NIE PODSZYWAJ SIĘ ZA INNYCH !


 
WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

JAK MOTYWOWAĆ I WSPIERAĆ DZIECI DO SYSTEMATYCZNEGO UCZENIA SIĘ POZA SZKOŁĄ?

Wspieranie i motywowanie dziecka do systematycznej nauki – kilka uniwersalnych sposobów:

 1. To, co pomaga dziecku zmobilizować się do pracy, to dobra organizacja czasu nauki. Najlepiej, aby odrabiało je o stałej porze, w miejscu, gdzie jest cicho i spokojnie, gdzie dziecko może się skoncentrować i nic go nie rozprasza. Przed przystąpieniem do nauki, dobrze jest przygotować sobie wszystkie książki i pomoce tak, aby później nie przerywać pracy. Odrabianie lekcji warto rozpocząć od najtrudniejszego zadania, kiedy jest się jeszcze wypoczętym. Wskazane jest również rozdzielanie materiału na krótsze partie, włączanie przerw. Przeciętne dziecko w klasie I potrafi skupić się na 15 minut, w klasie III na pół godziny. Przerwę trzeba zrobić, gdy dziecko zaczyna mieć problemy z koncentracją uwagi, jest zmęczone. Najlepsze godziny na odrabianie lekcji to godziny poranne.

 2. Ważna jest systematyczność. Czasem dziecko po prostu nie wie, w jaki sposób zabrać się do pracy. Kiedy trzeba przygotować się do sprawdzianu, nauczyć na pamięć wiersza, napisać wypracowanie i rozwiązać kilka zadań z matematyki, wówczas naprawdę można się pogubić i zniechęcić. Podpowiedzmy dziecku, co może zrobić, aby wykorzystać czas przeznaczany na naukę w sposób jak najbardziej efektywny. Trudno jest w jeden wieczór przygotować się do sprawdzianu z całego półrocza, kiedy jednak naukę rozłoży się w czasie, wówczas okazuje się, że wystarczy każdego dnia opracować jeden czy dwa tematy, aby skutecznie opanować cały materiał. Podobnie jest z nauką wiersza bądź czytaniem lektur. Nie warto tego zostawiać na ostatnią chwilę. Uczeń zachęcony do systematyczności sam szybko zauważy, że przyswajanie wiedzy stopniowo i małymi partiami zajmuje stosunkowo niewiele czasu i nie wymaga zbyt dużego wysiłku. Ważną rolą rodziców jest systematyczne wspieranie w tym zakresie dziecka.

 3. Duży wpływ na motywację ma także pozytywna ocena rezultatów własnej pracy. Każdy lubi, gdy jego starania są doceniane. Pamiętajmy więc, aby zauważać nawet niewielkie osiągnięcia dziecka i aby chwalić je nawet za drobne postępy. Nie stawiajmy dziecku zbyt wygórowanych wymagań, swoje oczekiwania dostosujmy do jego możliwości. Dzieci różnią się między sobą pod względem zdolności do nauki. Warto doceniać nie tylko końcowy efekt pracy (np. w postaci ocen), ale również sam fakt przystąpienia do niej, wysiłek wkładany w proces uczenia się. Jest to szczególnie ważne w przypadku słabszych uczniów, którzy często pomimo dużego nakładu pracy i czasu osiągają nie zawsze zadowalające efekty. Jeśli rodzice będą skupiać uwagę jedynie na niepowodzeniach dziecka, wówczas szybko straci ono chęć do nauki. Najlepszy efekt da pochwała konkretna, wskazująca na pozytywne działanie. Poza tym od czasu do czasu potrzebna jest też nagroda.

 4. W nauce warto stosować różnego rodzaju techniki ułatwiające zapamiętywanie. Notatki z wykorzystaniem różnych kolorów, podkreśleń i zabawnych rysunków, bazowanie na skojarzeniach, robienie wykresów, map myśli. Wszelkiego rodzaju fiszki, czyli słowa klucze i hasła w książkach, na tablicy, ścianie, biurku. To wszystko może pomóc dziecku lepiej i bardziej trwale opanować materiał.

 5. Każdy uczeń w jakimś momencie swojej kariery szkolnej zadaje sobie pytanie: ,,Po co właściwie tego wszystkiego się uczę?”. Pomóżmy więc dziecku dostrzec korzyści, jakie może odnieść z posiadanej wiedzy, pokażmy mu, w jaki sposób powiązać ją z codzienną rzeczywistością i jak wykorzystać ją w praktyce. Dzieci stawiające sobie za cel zdobycie wiedzy lepiej się uczą, czerpią większą przyjemność z nauki. Tutaj wsparcie rodziców i dawanie przykładu własnym postępowaniem jest niezastąpione. Już samo okazanie zainteresowania może zdziałać bardzo wiele. Zachęcajmy dziecko do rozmów, do myślenia, do wyrażania własnych opinii. Rozbudzajmy w nim zainteresowanie otaczającym światem. Pokażmy mu, że nauka naprawdę może być interesująca i przyjemna.

 6. Nie wyręczajmy dziecka w odrabianiu lekcji. To bardzo ważne. Kiedy prosi o pomoc, nie podawajmy mu gotowych rozwiązań, ale jedynie na nie naprowadźmy, udzielmy wskazówek, wyjaśnijmy wątpliwości. Zachęćmy ucznia do samodzielności. Samodzielnie rozwiązane zadanie może dostarczyć dziecku dużej satysfakcji, wzmacnia w nim również poczucie, że jest w stanie poradzić sobie z trudnościami. Jest to szczególnie ważne, ponieważ uczeń posiadający wiarę w swoje siły nie zraża się niepowodzeniami, a stawiane przed nim zadania traktuje nie jak uciążliwe obowiązki, ale jak przyjemne wyzwanie, któremu jest w stanie sprostać.

 7. Współpracujmy ze szkołą.

Podsumowując, jeśli chcesz pomóc dziecku zwiększyć motywację do nauki:

 • podkreślaj znaczenie nauki w życiu człowieka,

 • niech nauka stanie się dla dziecka wyzwaniem,

 • powtarzaj myśl, że nauka jest celem sama w sobie,

 • wyrażaj się pozytywnie o szkole i o nauczycielach,

 • doceniaj pracę i samodzielność,

 • dostrzegaj osiągnięcia dziecka,

 • podkreślaj sukcesy zamiast porażek,

 • nie krytykuj, nie oceniaj,

 • pomagaj, ale nie wyręczaj,

 • nie wyśmiewaj niepowodzeń, ale wskaż, jak można uczyć się na błędach,

 • nie stawiaj wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości,

 • nie wyprzedzaj materiału szkolnego,

 • pokazuj praktyczne zastosowania zdobytych informacji,

 • wzbudzaj w dziecku zainteresowania wieloma dziedzinami życia,

 • stwórz warunki do poszerzenia wiedzy i doświadczeń dziecka,

 • pomagaj w rozwinięciu umiejętności potrzebnych w nauce (czytanie, zapamiętywanie, notowanie, koncentracja uwagi i inne),

 • wpajaj pogląd, że mądrość to coś, nad czym trzeba pracować,

 • zachęcając do nauki, odwołuj się do tego, co dla Twojego dziecka jest ważne,

 • wspieraj!

Opracowano na podstawie:

https://sp2.siechnice.com.pl/files/2017-08/jak-pomagac-dziecku-w-nauce.pdf

http://www.zsp1gskrzyszow.pl/index.php/pedagog/aktualnosci-p/239-motywacja-do-nauki

https://dziecisawazne.pl/jak-uczy-sie-mozg-i-jak-szkola-moze-wspierac-naturalne-procesy-uczenia-sie/

https://www.akademia-umyslu.pl/blog-core/10-krokow-jak-motywowac-dziecko/


 

Przejdź do treści