Nauczyciele i Pracownicy

Dyrektor szkoły:  mgr Genowefa Hornik

 

Pedagog szkolny: mgr Natalia Ciołkiewicz

Lp. Nauczyciele Rodzaj zajęć Klasa
1. mgr Urszula Baniowska wychowanie do życia w rodzinie 4-8
wos 8
2. mgr Anna Bielak
język angielski 0-8
zajęcia z wychowawcą 4
zajęcia rozwijające 6
 
3. mgr Natalia Ciołkiewicz
język angielski
2
świetlica 1-8
4. mgr Agata Florek język polski 6-8
zajęcia z wychowawcą 7
zajęcia rozwijające 8
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 6-8
przyroda 4
5. mgr Agnieszka Górni edukacja wczesnoszkolna 3
zajęcia rozwijające – plastyczne
3
6. mgr Genowefa Hornik geografia 6-8
język niemiecki 7-8
7. mgr Renata Węglarz
muzyka
4-7
plastyka 4-7
8. mgr Krzysztof Jarosz wychowanie fizyczne  4 i 7
9. mgr Mirosława Jarosz edukacja wczesnoszkolna 1
zajęcia rozwijające 1
10. mgr Leszek Kamiński wychowanie fizyczne 6 i 8
historia 4-8
11. mgr Władysława Kozyra matematyka 4-8
informatyka 4
zajęcia z wychowawcą 7
zajęcia rozwijające – koło matematyczne
7
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 4-8
zindywidualizowana ścieżka 4
12. mgr Sylwia Kuczaj logopedia 0-3
13. mgr Lucyna Leżańska oddział przedszkolny 0
zajęcia rozwijające 3
14. ks. mgr Mariusz Domaradzki religia 0-8
15. mgr Mariola Mamala edukacja wczesnoszkolna 2
zajęcia rozwijające – koło matematyczne
2
16. mgr Monika Mrózek język polski 5
zajęcia z wychowawcą 5
18. mgr Lucyna Płoskonka fizyka 7-8
19. mgr Krystyna Sutor chemia 7-8
20. mgr Dorota Szczypka doradztwo zawodowe 7-8
21. mgr Katarzyna Tromiczak biblioteka 1-8
świetlica 1-8
23. mgr Zbigniew Wcisło
technika 4-6

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko
1. Marta Kołodziej sekretarz szkoły
2. Małgorzata Nowak sprzątająca
4. Bożena Walczak sprzątająca
5. Stanisław Kuczaj
   konserwator
Przejdź do treści