Program rządowy „Aktywna tablica”

„Aktywna tablica”

W latach 2017-2019 zrealizowano Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

W programie mogły uczestniczyć wszystkie szkoły podstawowe. Jego celem było:

 1. wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK;
 2. zapewnienie uczniom szkół podstawowych dostępu do pomocy dydaktycznych, w szczególności tablic interaktywnych z projektorem, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku lub interaktywnych monitorów dotykowych do kształcenia kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie posługiwania się TIK oraz do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych;
 3. zapewnienie uczniom, a także ich nauczycielom szkoleń umożliwiających efektywne korzystanie z tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych.

Nasza szkoła dołączyła do programu w roku szkolnym 2019/2020. W ramach dotacji zakupiono dwa interaktywne monitory dotykowe.

Realizując program uczestniczymy w spotkaniach zespołu międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK. Obecnie do sieci należą: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej. Podczas spotkań nauczyciele dzielą się wiedzą  i doświadczeniami z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej w pracy z uczniem.

 

Działania podejmowane w ramach współpracy sieci:

 1. Spotkanie organizacyjne: 
 • Integracja uczestników sieci.
 • Rozpoznanie potrzeb i zasobów.
 • Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań.
 1. Spotkania online organizowane w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli
 • Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami.
 • Tworzenie nowych rozwiązań.
 • Lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK.
 • Zapoznanie z wybranym oprogramowaniem dydaktycznym w klasach I – III i IV – VII.
 • Zapoznanie z programowaniem w języku Scratch Junior.
 • Dzielenie się wiedzą zdobytą na różnych zewnętrznych szkoleniach.
 1. Spotkanie podsumowujące (maj 2020 r.) :
 • Podsumowanie i omówienie pracy sieci.
 • Ewaluacja.

Agnieszka Górni

Przejdź do treści