Rada Rodziców

Rok szkolny 2021/2022

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Łętowem:

Przewodnicząca  – p. Beata Pajdzik

Zastępca przew. – p. Anna Flig

Skarbnik – p. Anna Tęczar

Sekretarz – p. Magdalena Grabiec

 

Przedstawiciele  rad klasowych:

Angelika Kozak
Stanisława Niedojad
Marzena Hanula
Aneta Węglarz

.


     
    0
   
3  
4  

 

5  
6  
7    
8  
9  
10    
11  
12  
13    
14  
15  
16    
17  
18  
19    
20  
21  
22    
23  
24  

Przejdź do treści