Wymagania Edukacyjne

AJ-Books-2

 

Wymagania edukacyjne do pobrania w wersji .pdf

 

Przedmiot Wymagania edukacyjne z danego przedmiotu
Edukacja – klasa I, klasa II, klasa III
wymagania edukacyjne – edukacja wczesnoszkolna

wymagania edukacyjne – edukacja wczesnoszkolna

wymagania edukacyjne – edukacja wczesnoszkolna

Język angielski w klasie I przewidywane osiągnięcia ucznia z j. angielskiego po kl. 1
Język angielski w klasie II przewidywane osiągnięcia ucznia z j. angielskiego po kl. 2
Język angielski w klasie III przewidywane osiągnięcia ucznia z j. angielskiego po kl. 3
Religia w klasie I
 przewidywane osiągnięcia ucznia z religii po kl. 1
Religia w klasie II przewidywane osiągnięcia ucznia z religii po kl. 2
Religia w klasie III  
Język polski
wymagania edukacyjne z j. polskiego dla kl. 5

wymagania edukacyjne z j. polskiego dla kl. 6

wymagania edukacyjne z j. polskiego dla kl. 7

Język angielski w klasach IV-VIII wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla kl. 5

wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla kl. 6

wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla kl. 7

Język niemiecki wymagania edukacyjne z j. niemieckiego dla klasy 7
Muzyka wymagania edukacyjne z muzyki dla kl. 4-7
Plastyka  wymagania edukacyjne z plastyki dla kl. 4-7
Historia wymagania edukacyjne z historii dla kl. 5

wymagania edukacyjne z historii dla kl. 6

wymagania edukacyjne z historii dla kl. 7

Geografia wymagania edukacyjne z geografii w klasach 5-7

wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 5

wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 7

Biologia  wymagania edukacyjne z biologii dla kl. 5

wymagania edukacyjne z biologii dla kl. 7

Chemia  wymagania edukacyjne z chemii dla kl. 7

wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 7

Fizyka przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach fizyki

wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 7

wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 7

Matematyka przedmiotowe zasady oceniania z matematyki

wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. 5

wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. 6

wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. 7

Informatyka  

wymagania edukacyjne z informatyki dla kl. 5

wymagania edukacyjne z informatyki dla kl. 6

wymagania edukacyjne z informatyki dla kl. 7

Technika wymagania edukacyjne z techniki dla kl. 5

wymagania edukacyjne z techniki dla kl. 6

Wychowanie fizyczne w klasach IV-VIII wymagania edukacyjne z wych. fiz. dla kl. 4-8

wymagania edukacyjne z wych. fiz. dla kl. 5

 

Przejdź do treści