„Znajdź właściwe rozwiązanie”

Program profilaktyki palenia tytoniu
„Znajdź właściwe rozwiązanie”

Rok 2019/2020

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Uczniowie klasy VI wraz z wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym zapraszają uczniów klasy V i VII do rozwiązania krzyżówki.

W załącznikach znajduje się krzyżówka, którą można wypełnić elektronicznie oraz 13 wykonanych przez uczniów rebusów.

Rozszyfrowanie rebusów doprowadzi Was do ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI

UWAGA!

Pierwsze 5 osób, które prześle poprawnie rozwiązaną krzyżówkę

na adres e-mail: honorata168@wp.pl otrzyma nagrodę 🙂

CZAS START!

 

Honorata Kaleta

Władysława Kozyra

krzyżówka w wersji .docx

krzyżówka w wersji .pdf

rozszyfruj hasła

Honorata Kaleta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rok 2018/2019

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie” jest wdrażany w klasach starszych szkoły podstawowej w formie zajęć warsztatowych przeprowadzanych na godzinach wychowawczych oraz na lekcjach biologii i przyrody. Jego główny cel dotyczy zapobiegania paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

 Omawiana problematyka odnosi się do:

– zwiększenia wiedzy uczniów w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego;

– rozwijania umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich;

– kształtowania postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu;

– kształtowanie szacunku do siebie, zdobywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach .

       Uczniowie klas V i VI naszej szkoły w czasie zajęć z wychowawcami oraz na lekcji przyrody poznali funkcjonowanie ludzkiego organizmu, uczyli się zachowań asertywnych, doskonalili umiejętność radzenia sobie z problemami oraz poznawali umiejętności potrzebne w kontaktach z innymi ludźmi. Zajęcia wzbogacone były prezentacją multimedialną na temat szkodliwości nikotyny dla zdrowia człowieka. Doskonałą formą ewaluacji programu były wykonane przez uczniów plakaty.

       Mamy nadzieję, że podjęte działania będą sprzyjały ukształtowaniu u naszych wychowanków postawy dumy z niepalenia oraz odpowiedzialności za własne  zdrowie.

 

Agnieszka Dorczak

GALERIA ZDJĘĆ: „ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”

Przejdź do treści